Annons

Annons

Annons

Annons

Larmen inifrån vården

Debatt
Huvuduppdraget är att vårda patienter – svårt med brist på sjuksköterskor

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Börja med en rejäl lönesatsning på sjuksköterskor. Därefter är det dags att börja öppna vårdplatser som ni tidigare har stängt. Vår befolkning förtjänar detta, skriver specialistläkaren Joakim Eriksson.

Bild: Ove Öst

Annons

Replik på insändaren "Alla yrkesgrupper är viktiga för att klara våra uppdrag".

Regiondirektör Åsa Bellanders svar på mitt förslag om en lönesatsning på sjuksköterskor är belysande för hur långt det är mellan golvet och ledningsskiktet. Jag har tre huvudsakliga invändningar.

För det första: Läget är akut. Gamla och sjuka människor ligger i avdelningskorridorer och på kvinnokliniken för att det inte finns plats eller personal att ta hand om dem. Då duger det inte med att hänvisa till att man jobbar med att "se över regionledningsförvaltningen" eller att "hitta nya former för vårt arbete som gör vården mindre sjukhuscentrerad". Detta kan möjligen vara ett viktigt långsiktigt arbete. Men för akuta problem krävs akuta åtgärder.

Annons

Annons

Vidare är jag kritisk till påståendet att man inte kan ställa medarbetargrupper mot varandra. Jag anser tvärtom att det är en viktig chefsuppgift att göra just detta: Prioritera utifrån en ändlig mängd resurser. Min poäng är inte att påstå att någon medarbetargrupp gör ett oviktigt eller onödigt arbete. Min poäng är att hela vår komplexa vårdapparat har ett övergripande huvudsyfte: att vårda patienter. Idag klarar vi inte av detta vårt primära uppdrag på ett tillfredsställande sätt och den största anledningen till det är bristen på sjuksköterskor.

Om vi inte vill höja skatten eller aktivt begränsa mängden vård vi kan erbjuda - då återstår bara att prioritera inom befintlig budget. Och då blir det i min värld tydligt vad som behöver göras: Att ta resurser från icke-vårdskapande verksamhet (till exempel administration) och ge till kärnverksamheten. Vi vet att administrativ personal i vården har ökat med hela 36 procent sedan 2010, så det bör knappast vara en omöjlighet.

Min slutliga invändning är att den centrala fråga jag ställde förblir obesvarad: Hur ska vi få fler sjuksköterskor att vilja arbeta i slutenvården? Regiondirektören hänvisar till ett antal anställningsvillkor som ska verka attraktiva (som löne- och semesterväxling) samt att man arbetar med löneöversynen.

Annons

Problemet är ju att dessa villkor redan erbjuds idag, och trots det har vi en gigantisk brist på sköterskor. Dessa "förmåner" är helt enkelt inte tillräckligt attraktiva att få folk att arbeta som sjuksköterskor i slutenvården, givet de aktuella arbetsförhållandena.

Annons

Om regiondirektörens lösning på vårdplatskrisen är att fortsätta på samma sätt som idag så har vi stora problem. Våga istället att vidta de åtgärder som krävs för att på allvar lösa krisen: Börja med en rejäl lönesatsning på sjuksköterskor. Därefter är det dags att börja öppna vårdplatser som ni tidigare har stängt. Vår befolkning förtjänar detta.

Joakim Eriksson, specialistläkare Sundsvalls sjukhus

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan