Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022: Förskolan i Sundsvall

Debatt
Varför lägga ned en utmärkt förskola – och varför detta fulspel?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sundsvalls kommun har utrett och undersökt hur man kan spara pengar inom barnomsorgen. Man har uppdragit åt tjänstemännen att utreda, göra beräkningar och analyser, MEN man har inte ventilerat detta utåt. Varken till berörd personal eller berörda föräldrar. Cyniskt så det förslår.

Ängens förskola är en stor och populär förskola med tre avdelningar om strax under 60 barn i olika åldrar, skriver debattförfattaren.

Bild: Charlotta Hagberg

Nu – långt i efterhand – kan vi se att det den 19 januari presenterades "Förslag till beslut", Dnr BUN-2021-00946-1 för barn- och utbildningsnämnden. Emellertid kommunicerades fortfarande ingenting ut till berörda verksamheter eller dessas avnämare. Sundsvalls kommun valde fortfarande att tiga om detta.

Annons

Annons

Av en ren slump råkade en berörd förälder få vetskap om förslaget och informerade förskräckt sina medföräldrar på förskolan. Först DÅ ordnade kommunen ett online-möte där föräldrarna skulle få information och svar på sina många frågor. Så blev det dock inte, för de som skulle ge svaren hade inte dessa att ge – de visste inte tillräckligt och var dessutom ovilliga att åta sig att återkoppla med svaren, vilket på synnerligen goda grunder skapade upprörda känslor bland föräldrarna. Beslutet om stängningen ska nämligen fattas onsdag 23 februari. Ja, du läste rätt! Alltså om några dagar!

Detta visar med stor tydlighet den ringa vikt Sundsvalls kommun lägger på viktiga värden som medborgardialog, demokrati och god personalvård.

Jag är mormor till ett barn på Ängens förskola, och känner stor indignation över hur bedrövligt och skamligt illa detta skötts. Var finns demokratin? Kommunikationen? Transparensen? Barnperspektivet? Medborgardialogen? Personalvården och personalhänsynen? Konsekvensanalysen?

Till sak hör att Ängens förskola är en stor och populär förskola med tre avdelningar om strax under 60 barn i olika åldrar. Den har en ojämförbart suverän utemiljö för barn i alla åldrar. Där får barnen både sol och skyddande skugga av växtligheten – träd, fruktträd och stora bärrika bärbuskar. Där finns en liten mycket grund bäck som barnen leker vattenlekar och svalkar sig i, gör pedagogiska vattenexperiment i och lär sig mycket av. Där finns backar för alla att leka vinterlekar och åka pulka i.

Annons

Annons

Förskolan ligger exemplariskt välplacerad inne i ett tryggt villaområde i slutet av en lugn återvändsgränd, och samtidigt nära till Alnö centrum och bussar. Fastigheten som förskolan är inrymd i är renoverad och påkostad nya fönster, nytt tak och ett nytt kök där det bakas och lagas mat ifrån grunden. Den enda återstående detaljen som ska förnyas är ventilationen. Man kommer att fortsatt behöva betala hyran för förskolan, även om man stänger den och splittrar barngrupperna. Man tjänar sålunda inte mycket på att stänga den.

Så VARFÖR föreslår man att lägga ner en sådan utmärkt förskola? Och varför detta fega tigande och förljugna smusslande i kulisserna? Detta fulspel, dåliga agerande och kortsiktiga perspektiv är verkligen INTE acceptabelt.

Mormor Åsa E Melander

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan