Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Vi kräver en regering som svarar upp till kunskapens krav

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Toppen är nådd. Scenarierna vi förutspår stämmer väl överens med verkligheten. Vi bedömer, avgör och vidtar åtgärder utifrån hela vetenskaps- och kunskapsläget som framkommer. Vi lyssnar till forskningen och svarar upp mot kunskapens krav.

Regeringens viktiga och ansvarsfulla arbete och dess absolut essentiella uppgift under överskådlig framtid är att verka för att vi ska leva med planeten, skriver Caroline Forsberg.

Orden har vi hört under hela pandemin, men nu handlar det om klimatkrisen. Vårt klimatavtryck på växt-, djur-, land-, natur- och vattenmiljöer är väl känt. Vi ser det globala perspektivet och höjer blicken över det politiska landskapet. Vi zoomar in de planetära gränserna där naturlagarna står över alla andra lagar.

Annons

Vetenskapen är glasklar – vi befinner oss i ett paradigmskifte som kräver förändring. Det är viktigt att inte begränsas av gammal struktur, kultur eller okunskap. Det kräver att vi tar ett steg tillbaka från bestämda politiska stuprörsuppfattningar och snäva åsiktskorridorer. Ingenting hindrar politiker från att agera redan i dag! Vår påverkan på planeten får inte förringas. Staten bör hantera alla extraordinära kostnader som klimatkrisen kräver på samma sätt som de tagit ansvar för att rädda liv, jobb och företag under pandemin.

Annons

Politiken behöver expandera bortom begränsande ideologier och partier. Blicken måste fästas vid framtiden och fokus ligga på att ge dagens och framtidens barn de bästa förutsättningarna för att leva med effekterna av vår och tidigare generationers leverne.

Pandemin har hanterats utan strikta ideologiska perspektiv. Nu behöver klimatpolitiken stöpas om på samma premisser. Det är dags att ändra synen på välstånd och välmående.

En oviss framtid behöver stödja ledarskap som inspirerar, inger mod och engagemang, ledare som reser sig och lyssnar till de angelägna, frustrerade, klimataktiva grupper som väcker och manar oss till förändring. Vi behöver ett skifte inom politiken, från fack och block till cirkulärt, bryta barriärer och bygga broar.

Som inspirerade, engagerade och praktiska aktörer kan vi göra institutionella systemförändringar möjliga för att skapa fred och hållbar utveckling. Vi har stadigt växt fram ur frustration och agitation och står nu i transformation. Regeringens viktiga och ansvarsfulla arbete och dess absolut essentiella uppgift under överskådlig framtid är att verka för att vi ska leva med planeten.

Annons

Klimatet bör sättas högst upp på alla agendor med hänsyn till djur, natur och livsmiljö. Det är en fråga om respekt; att upprätta och förvalta en balans med goda levnadsvillkor för allt levande.

Annons

Pandemin har med all önskvärd tydlighet visat att klok och radikal handling är möjlig för fundamental omställning. Våra inre kompasser står riktade till det som verkligen nytänder, förnyar och ger hopp om verkliga lösningar. Vår tids gräsrötter blåser nytt liv i vår demokrati, där Klimatalliansen är en plattform för detta. Vi skapar framtidens politik nu genom att understryka brådskan i detta uppdrag och visa på möjligheterna till en bättre framtid. Vi kräver en regering som svarar upp till kunskapens krav!

Caroline Forsberg, aktiv i Klimatalliansen

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan