Annons

Annons

Annons

Annons

Larmen inifrån vården

Debatt
Specialistsjuksköterskor: Utbildning och kompetens, vad är det värt?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi ser positivt på att det görs en lönesatsning för sjuksköterskor men det är ett stort misstag att utesluta oss och därmed sänka statusen för specialistsjuksköterskor, skriver debattförfattarna. Personen på bilden har inget samband med insändaren.

Bild: Arkivbild, TT

Annons

Sjuksköterskors löner, vad gäller både grund-och specialistutbildade, har aldrig varit i proportion till det livsviktiga arbete vi utför. Vi vill belysa den oersättliga roll som specialistsjuksköterskor i akutsjukvård har i verksamheten och riskerna med att regionen utesluter oss från en lönesatsning.

Genom åren har våra enheter drabbats av massuppsägningar på grund av dåliga arbetsvillkor och löner. När pandemin kom så var specialistsjuksköterskor, inom såväl ambulans och IVA som vi inom anestesi och operation, bland de främsta i kampen. Vi har fått höra att vår insats var avgörande för att situationen kunde hanteras, men utan någon extra ersättning för att värdesätta vårt hårda arbete eller som plåster på såren.

Annons

Att nu exkluderas i lönesatsningen är inte bara upprörande utan också riskfyllt och oansvarigt. Varför? Därför att det minskar löneskillnaden mellan en grund- och en specialistutbildad sjuksköterska. En så skev satsning kommer att öka svårigheterna att rekrytera till oss. Man flyttar alltså bara problemet. Vem vill vidareutbilda sig när lönen blir densamma?

Annons

Vi har sedan innan brist på operationssköterskor. IVA blöder och vi inom anestesin har fått agera blodstopp och arbeta utanför vårt kompetensområde. Hur länge orkar vi under dessa förutsättningar och vad ska motivera oss? Man riskerar att tappa erfaren personal som känner sig utnyttjad och bortprioriterad. Vi vill ha lön för mödan, som går hand i hand med kompetensen vi besitter och det ansvar som vilar på oss. En lönesatsning där vi inkluderas så att vågskålarna behåller sin relation till varandra skulle gynna alla.

Problem med rekrytering av sjuksköterskor är knappast nytt för regionen. Pandemin förvärrade situationen med hårt sliten personal och längre vårdköer. Vi arbetade med de sjukaste patienterna under extrema omständigheter, belastade av etisk stress. Tvångsomplaceringar var länge aktuellt med långa pass, övertid och brist på återhämtning. I efterhand förväntas vi arbeta bort operationsköer i ett högt tempo. Men just som vi börjat att åter producera blev det stopp igen. Under januari-februari skedde omplaceringar på grund av bemanningsproblem på IVA och infektion. Alltså, även när det krisat på grund av att regionen inte lyckats göra sig till en attraktiv arbetsgivare har vi använts som en personalpool. Vår viktiga verksamhet har stoppats upp vilket har slagit tillbaka på patienterna som får vänta ännu längre på sina operationer. Det är patienterna som drabbas i slutändan.

Annons

Annons

Att bli specialist innebär minst fyra års studier samt arbetslivserfarenhet både före och efter vidareutbildningen. Vi ser positivt på att det görs en lönesatsning för sjuksköterskor men det är ett stort misstag att utesluta oss och därmed sänka statusen för specialistsjuksköterskor. Det kommer att kosta långt mer än det skulle gjort att satsa helhjärtat. Utbildning och kompetens måste alltid löna sig.

Specialistsjuksköterskor inom anestesi och operation vid Sundsvalls sjukhus

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan