Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022: Förskolan i Sundsvall

Debatt
Fel att ha en "mallförskola" – alla barn är unika med olika behov

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Förskolorna har allt för länge varit ett område som diskuterats alldeles för lite i kommunpolitiken. Men i och med de eventuella nedläggningarna av Falkens-, Lillbäckens-, Ängens- och Paviljongvägens förskola så har diskussionen äntligen fått en debattplats.

På kommunal nivå har vi länge velat sätta ett tak för antal barn per pedagog, detta för att göra en kvalitetssäkring, skriver debattförfattarna.

Bild: TT

Vi Kristdemokrater anser att barnomsorgen behöver en medveten och långsiktig strategi, och om nedläggningar då behövs kan en nedläggning vara nödvändig.

Så är inte fallet i Sundsvalls kommun, nedläggningsärenden som nu tas upp på agendan uppfattas som hastiga beslut utan någon större dialog med vare sig medarbete eller familjer. Tyvärr är detta ännu ett resultat av kortsiktig politik från den politiska majoriteten. Kristdemokraterna har i samband med olika beslut efterfrågat en analys av barnens psykosociala miljö samt belyst behovet av information om vad förskolelärarna tycker om förslagen. Detta har den politiska majoriteten sagt nej till, och utgått från underlag som fokuserat på ekonomi och kvadratmeter i stället.

Annons

Annons

Kommunen uppger sig satsa på större förskolor i framtiden då arbetet med att 8-avdelningsförskola som "mallförskola" i Sundsvalls kommun har pågått under några år. Vi Kristdemokrater signalerade tidigt att vi är kritiska till att sätta en mall då vi tror att olika varianter av förskolor är en tillgång, inte minst för barnen.

Vi anser att föräldrar ska ha möjlighet att välja barnomsorgsform, oavsett om man väljer en stor/liten kommunal eller fristående förskola, eller en dagbarnvårdare (det som kallades dagmamma förr i tiden). Alla barn är unika med olika behov, därför kan kommunen inte erbjuda "en mall" för alla.

I stora barngrupper kan relationerna bli svåra att överblicka. En känsla av otrygghet kan leda till koncentrationssvårigheter, trötthet och nedstämdhet. Särskilt de små barnen behöver små barngrupper.

Vi Kristdemokrater har på nationell nivå fått stöd i riksdagen för en budget som i år innebär mer pengar för att minska barngruppernas storlek. Vi vill nu gå vidare och införa maxtak på tolv barn i småbarnsgrupperna.

På kommunal nivå har vi länge velat sätta ett tak för antal barn per pedagog, detta för att göra en kvalitetssäkring. Vi vill ta del av forskning och analyser ur ett barnperspektiv men också utifrån ett medarbetarperspektiv för att långsiktigt planera för förskoleverksamheten i Sundsvall. Trygga barn är det som också lägger grunden för ett tryggt samhälle.

Annons

I september är det val. Vill ni se ett ledarskap som prioriterar barnens olika behov, valfriheten och kvalitetssäkring inom barnomsorgen så är Kristdemokraterna rätt parti att lägga sin röst på.

Ronja Strid (KD), toppkandidat kommunvalet

Liza-Maria Norlin (KD), toppkandidat riksdagsvalet

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan