Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022: Förskolan i Sundsvall

Debatt
Replik: KD ger en missvisande bild – vi investerar i moderna lärmiljöer i förskolan

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Replik på insändaren "Fel att ha en "mallförskola" – alla barn är unika med olika behov" i ST 15/3.

Det viktiga är att alla Sundsvalls barn har en trygg och utvecklande förskola oavsett vart i kommunen man bor och på vilken förskola man går, skriver debattförfattarna.

Bild: TT

Vi i den politiska majoriteten delar Kristdemokraternas uppfattning att förskolan får alldeles för lite utrymme i skoldebatten. Där läggs grunden för det livslånga lärandet. Vi ser förskolan som avgörande för individens fortsatta utveckling och lärande.

Annons

Det är däremot både olyckligt och missvisande att blanda ihop storlek på barngrupper och storlek på byggnader, som Kristdemokraterna gör i sin insändare om "mallförskolor".

Annons

Vi har över 80 förskolor i Sundsvalls kommun. Det finns små enheter, det finns stora enheter och framför allt finns det många däremellan. Det vill vi att det ska göra även fortsättningsvis. Antalet avdelningar på en förskola avgör inte barngruppernas storlek.

Många av våra mindre förskolor byggdes i slutet av 70-talet och början av 80-talet. De byggdes för att vara så hemlika som möjligt och för att lätt kunna omvandlas till bostäder ifall behovet skulle minska. Idag ser vi inte längre förskolan som ett substitut till hemmet, utan som ett komplement. Vi bygger inte hemlika miljöer, vi bygger pedagogiska lärmiljöer för att stimulera barnens nyfikenhet och utveckling.

Vi står inför stora renoveringsbehov och minskande barnkullar i flera delar av kommunen. Vi från den politiska majoriteten har prioriterat investeringar i förskolan för att så många barn som möjligt i kommunen ska gå i förskolor med moderna lärmiljöer. Vi har både byggt nya förskolor och investerat i befintliga för omkring 320 miljoner kronor.

Det är något som vi även fortsättningsvis vill prioritera. Vi vill inte bara bygga större förskolor, vi vill precis som nu ha en variation i kommunen.

Det viktiga för oss är inte hur många avdelningar en förskola har. Det viktiga är att alla Sundsvalls barn har en trygg och utvecklande förskola oavsett vart i kommunen man bor och på vilken förskola man går.

Lisa Tynnemark (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden

Susanne Strömqvist (C), ledamot barn- och utbildningsnämnden

Isabell Mixter (V), ledamot barn- och utbildningsnämnden

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan