Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022: Förskolan i Sundsvall

Debatt
Förändringarna är nödvändiga – vi kommer att ta beslut om avveckling av förskolorna

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är ingen hemlighet att Sundsvalls kommun haft ekonomiska utmaningar. I barn- och utbildningsnämnden har vi länge arbetat med att på olika sätt sänka kostnader. Det har handlat om allt ifrån minskad administration till förändrade arbetssätt och skolnedläggningar. Det har gett ekonomisk effekt och underskottet minskar, men än har vi en bit kvar.

Vi har i den politiska majoriteten landat i att förändringarna ändå är nödvändiga och vi kommer att besluta att avveckla förskolorna Paviljongvägen, Falken, Ängen och Lillbäcken, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Moderaternas främsta kritik under mandatperioden har handlat om att majoriteten sparat för lite och för långsamt. De har, så väl i nämnden som i kommunfullmäktige och i insändare, efterlyst strukturförändringar. ”Tårtspade före osthyvel” har det hetat.

Annons

Annons

I majoriteten har vi också i flera sammanhang deklarerat att strukturförändringar kommer att behövas. En enig nämnd begärde förra våren en förskolestrukturutredning för att få bättre överblick över våra förskolors kapacitet och förmåga att möta behovet av förskola i kommunen. Den återkom till nämnden i februari och både i den och i lokalbehovsbeskrivningen, som vi i enighet godkände i höstas, konstateras ett minskande antal barn i behov av förskola samt att många av förskolorna är i behov av renovering.

Det område som står för den största förändringen är Alnö. Redan idag finns stängda förskoleavdelningar på Alnö för att barnantalet har minskat. Till hösten minskar det ytterligare och prognosen visar att färre barn kommer att behöva en förskoleplats på någon av Alnös idag nio förskolor. Om färre barn inte innebär färre förskoleplatser är det något annat som behöver förändras, om inte kostnaderna ska öka.

Vad är det Moderaterna tänkt spara på? Är det bättre att skära ner på personalen på alla Alnös förskolor? På vilket sätt är det gynnsamt för barnens lärande och pedagogernas arbetsmiljö? Deras utspel om att inte lägga ner Lillbäcken och Ängen utan att presentera andra alternativ känns inte seriöst. Det om något är ett oansvarigt nyttjande av skattemedel.

Vi har full förståelse för att de barn, vårdnadshavare och personal som berörs av de föreslagna förskolenedläggningarna både är ledsna och upprörda. Det har vi all respekt för. Vi har i den politiska majoriteten landat i att förändringarna ändå är nödvändiga och vi kommer att besluta att avveckla förskolorna Paviljongvägen, Falken, Ängen och Lillbäcken. Beslutet innebär att förskolorna stänger till sommaren. Under våren kommer föräldrar att kunna besöka andra förskolor och önska placeringar för sina barn. Att göra den här förändringen till sommaren, när de äldsta barnen lämnar för att börja skolan, innebär störst möjlighet att få den placering man önskar och för barnen att kunna flytta tillsammans.

Annons

Annons

Att fatta beslutet i god tid innan stängning ger, ur ett barnperspektiv, goda möjligheter för bra överlämningar.

Frågan kvarstår – vilken tårtbit har Moderaterna tänkt ta med sin spade? Eller från vilken annan verksamhet har man tänkt ta pengar? Utan dessa svar är vi övertygade om att väljarna genomskådar valfläsket.

Lisa Tynnemark (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden

Susanne Strömqvist (C), ledamot barn- och utbildningsnämnden

Isabell Mixter (V), ledamot barn- och utbildningsnämnden

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan