Annons

Annons

Annons

Annons

Larmen inifrån vården

Debatt
Centerpartiet: Ja till 50 miljoner i nya lönesatsningar till vårdens medarbetare

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är en ödesfråga för Region Västernorrland, att klara kompetensförsörjningen i dag och framåt.

Höjda löner är en förutsättning. Centerpartiet ställer sig därför bakom den ytterligare lönesatsning om 50 miljoner kronor som nu föreslås regionfullmäktige, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Ständiga överbeläggningar, växande vårdköer, bristande tillgänglighet, extremt höga kostnader för hyrpersonal, ifrågasatt patientsäkerhet och inte minst högaktuellt kompetensflykten från sjukhusen samt de mycket stora problemen med att lösa sommarens bemanning är tyvärr det extremt bekymmersamma läget för länets hälso- och sjukvård.

Lägg därtill den ytterligare osäkerhet gällande ledarskapet för hälso- och sjukvården i länet som beskeden att både hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande och hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar sina uppdrag innebär, vilket är olyckligt i en tid med mycket stora utmaningar för sjukvården i Västernorrland som skulle behöva ett stabilt ledarskap.

Annons

Annons

Det politiska spel som nu dessutom pågår från olika partier i både majoritet och opposition bidrar inte heller till en ökad stabilitet.

Centerpartiet har som ett konstruktivt parti i opposition under hela denna mandatperiod inte bara sökt fel som en del andra partier gör utan även försökt finna lösningar på Region Västernorrlands stora utmaningar, inte minst när det gäller sjukvårdens kompetensförsörjning.

Höjda löner är en förutsättning. Centerpartiet ställer sig därför bakom den ytterligare lönesatsning om 50 miljoner kronor som nu föreslås regionfullmäktige. Detta då vi har fått garantier för att lönesatsningen denna gång kommer att hanteras med en betydligt större klokskap och inte minst i nära samverkan med de fackliga organisationerna.

Denna lönesatsning som har en realistisk finansiering förväntas också omfatta fler av sjukvårdens viktiga yrkesgrupper och arbetsplatser i hela Västernorrland, vilket är en väsentlig utgångspunkt för oss.

Centerpartiet har även fått gehör för fem konkreta förslag, som vi även lyft tidigare, med avsikt att stärka vårdpersonalens möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation, att ge bättre förutsättningar för ett fungerande nära ledarskap, att ge fler möjligheter till grundutbildning, fortbildning och vidareutbildning samt att göra riktade rekryteringsinsatser inom bristyrken i sjukvården.

Annons

För Centerpartiet är medarbetarna vår främsta resurs i Region Västernorrland.

Centerpartiets regiongrupp i Västernorrland:

Jonny Lundin, oppositionsråd, Roger Byström, gruppledare, Sanna Jonsson, vice gruppledare, Jessica Ulander, politisk sekreterare

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan