Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022: Förskolan i Sundsvall

Debatt
M, L och KD: Därför röstade vi nej till att avveckla förskolor på Alnö

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Alnö är ett växande och attraktivt område i Sundsvall. Där finns tomter, hus byggs och där väljer många barnfamiljer att slå sig till ro. Alnö är en viktig kugge i Sundsvalls attraktivitet, såväl för Sundsvallsbor som för inflyttade. För att Sundsvall ska bli mer attraktivt måste Alnö fortsätta vara attraktivt – därför röstade vi nej till att avveckla förskolor på Alnö.

Stora förskolor passar inte alla barn, därför vill vi se en mångfald av förskolor - såväl stora som mindre, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

På barn- och utbildningsnämndens senaste möte hade vi att ta ställning till avveckling av fyra förskolor: Falken (Granloholm), Paviljongvägen (Sidsjön), Ängen (Alnö) och Lillbäcken (Alnö). För oss är det centralt att den kommunala organisationen anpassas utifrån hur många barn och elever som befinner sig i den kommunala organisationen. Men vi delade inte slutsatsen om avveckling av de två förskolorna på Alnö. Därför röstade vi ja till att avveckla Falken och Paviljongvägen och nej till att avveckla Lillbäcken och Ängen.

Annons

Annons

I underlaget till beslut går att läsa att barnprognosen på Alnö förvisso går ned inom det närmsta året, men därefter går prognosen uppåt igen. Med det som bakgrund tycker vi att det finns anledning att behålla såväl Lillbäcken som Ängen.

Vi är också mycket kritiska till den utveckling som nu sker inom förskolan, under ledning av Socialdemokraterna, där mindre förskolor avvecklas till förmån för stora åttaavdelningsförskolor. Sett ur ett rent krasst ekonomiskt perspektiv är det jättebra, eftersom stordrift minskar kostnaderna för kommunen. Men vi tycker att det bör avvägas gentemot barnens perspektiv, vill vi att förskolan i Sundsvall ska bestå av stora åttaavdelningskolosser där väldigt många barn ryms på en och samma yta? Vi tycker inte det. Stora förskolor passar inte alla barn, därför vill vi se en mångfald av förskolor - såväl stora som mindre.

Vi i Blå Alliansen går till val på förändring. Vi vill bryta den utveckling som Socialdemokraterna sjösatt, vi tycker inte att mindre förskolor ska ersättas med stora åttaavdelningsförskolor. I vårt Sundsvall ska föräldrarnas önskan också vara det centrala, eftersom det är föräldrarna som bäst känner till sina barns behov.

Vi beklagar den situation som skolan och förskolan nu befinner sig i. Det beslut fattas reaktivt istället för proaktivt, det saknas en långsiktig planering och prognos för hur såväl skolan och förskolan bör vara organiserad på sikt. Det har lett till ett duttande och panikbesparingar där barnens bästa inte sätts i främsta rummet.

Annons

Annons

Det behöver förändras.

Viktoria Jansson (M), ledamot barn- och utbildningsnämnden

Sven Bredberg (M), ledamot barn- och utbildningsnämnden

Jörgen Eriksson (M), ersättare barn- och utbildningsnämnden

Ina Lindström Skandevall (L), ledamot barn- och utbildningsnämnden

Jeanette Lozanovski (L), ersättare barn- och utbildningsnämnden

Emelie Granemar (KD), ersättare barn- och utbildningsnämnden

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan