Annons

Annons

Annons

Larmen inifrån vården

Debatt
Replik: Resurserna räcker inte till för både SPOT-team och fem vårdavdelningar

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Replik på insändaren "Bra med SPOT – men avvakta med neddragningen av vårdplatser" från 22 läkare på psykiatriska kliniken Västernorrland (ST 19/4).

Områdesdirektören för länssjukvårdsområde psykiatri och habilitering svarar 22 läkare på psykiatriska kliniken.

Bild: Ove Öst

Ni riktar ert brev till politiker, men som ansvarig chef för psykiatrin vill jag ändå ge min bild. Vi behöver göra ett vägval. Våra resurser räcker inte till för att både starta ytterligare ett SPOT-team i länet och behålla fem vårdavdelningar. Med hjälp av mobila team kan vi hjälpa fler invånare och därmed nyttja våra befintliga resurser inom den psykiatriska vården på bästa sätt.

Annons

Annons

Väntetiderna till en öppenvårdskontakt är vår största utmaning. Vi har förbättrat vår tillgänglighet till den psykiatriska öppenvården, men klarar inte att hålla vårdgarantin. Med hjälp av SPOT och mobila team kan patienten få snabb hjälp, utan att läggas in på sjukhus. SPOT-teamet kan stödja och hjälpa betydligt fler patienter under en tidsperiod jämfört med hur många patienter ett ”arbetslag” på en avdelning kan ta hand om.

Kristina Mårtensson, områdesdirektör länssjukvårdsområde psykiatri och habilitering, Region Västernorrland.

Bild: Ove Öst

Under 2021 minskade psykiatrin i länet antalet vårdplatser från 78 till 65 när avdelningen i Örnsköldsvik omvandlades till ett mobilt SPOT-team. Trots det har vi fortfarande ett relativt högt antal vårdplatser i förhållande till befolkningsmängden. Vi hamnar nu på nionde plats i landet (av 21 regioner) jämfört med föregående år då vi låg på andra plats.

Vi är också den region i landet som har lagt den största andelen (cirka 70 procent) av våra befintliga resurser på heldygnsvården, som i alla avseenden är den dyraste vårdformen. Cirka 9 000 patienter får årligen hjälp inom vuxenpsykiatrin i Region Västernorrland, och av dessa vårdas cirka 1 300 inneliggande på en avdelning någon gång under året, medan övriga 7 700 får sina huvudsakliga vårdinsatser inom öppenvården.

Annons

Inneliggande sjukhusvård bör vara en tillfällig åtgärd. Den psykiatrisk vården måste i stället i huvudsak vara öppenvårdsbaserad och inriktad på långsiktiga insatser som bidrar till att patienten kan leva ett bra liv, ha en trygg livssituation med meningsfullt innehåll och goda relationer.

Annons

Vi har under de senaste två åren sett en ökning av barn med allvarliga psykiatriska tillstånd som kräver inneliggande vård. Det har i praktiken inneburit att ett antal av vuxenpsykiatrins vårdplatser har disponerats av barn under 18 år sedan ett par år tillbaka. De barn som behöver slutenvård ska inte behöva blandas med vuxna patienter. Miljön behöver vara barnvänlig och det behöver finnas fast anställd slutenvårdspersonal som kan utveckla sin kompetens för att vårda svårt sjuka barn och unga. Det kan vi säkerställa bättre genom att fastställa ett antal vårdplatser för barn och unga.

Vi kommer med all sannolikhet alltid att behöva tillgång till psykiatriska vårdplatser. Den långsiktiga vården behöver dock ha sin tyngdpunkt utanför sjukhusvården – nära patienten, dennes hem och anhöriga.

Kristina Mårtensson, områdesdirektör länssjukvårdsområde psykiatri och habilitering, Region Västernorrland

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan