Annons

Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
Gatuavdelningen svarar: Vi tar ansvar när vi dammbinder vägarna

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi tar ansvar för Sundsvallsbor, kommande generationer Sundsvallsbor och vår fina stad genom att dammbinda våra vägar, minska genomfartstrafiken och få fler att resa hållbart och lämna bilen hemma, skriver gatuavdelningen i Sundsvalls kommun.

Bild: Alfons Westerberg

Annons

Replik på insändaren "Inga varningsskyltar för halka vid dammbindning från Södermalm till Bergsgatan" i ST 2/5.

Vi uppskattar att du, "MC-åkare från Södermalm" undrar varför kommunen dammbinder vägarna och varför de blir hala av det. Det ger oss en chans att förklara och informera om hur viktigt det är att vi fortsätter att dammbinda vägarna och vikten av att fler lämnar bilen hemma och börjar resa hållbart.

De partiklar som vi mäter i stadsluften i Sundsvall kallas PM2,5 och PM10. De är så små att man inte kan se dem med blotta ögat men kan genom inandning transporteras in i kroppen och påverka både andningsorganen och hjärt- och kärlsystemen. Partiklarna är farliga för oss människor att andas in och varje år dör runt 8 000 svenskar i förtid på grund av luftföroreningar. Det anses vara det största miljöhotet mot folkhälsan i världen.

Annons

Annons

PM10-partiklar kommer främst från däck-, väg- och bromsslitage. Till exempel på våren när bilar med dubbdäck kör på torra vägar där snön smält bort. Däckens dubbar river upp PM10-partiklar ur vägbanan upp i luften. Partikelhalterna påverkas därmed av många faktorer där även hastighet, trafikmängd och väder är betydande faktorer.

Naturvårdsverket har bestämt att Sundsvalls kommun måste mäta partikelhalterna och vidta åtgärder för att inte överstiga den högst tillåtna nivån för farliga partiklar i luften. En åtgärd vi gör är så kallad dammbindning som främst görs under perioder med barmark och dubbdäcksanvändning, då Sundsvall har mycket höga partikelhalter i luften. Vid dammbindning sprids en saltlake-lösning ut på vägarna för att hålla kvar fukt på vägbanan så att partiklarna inte virvlar upp i luften.

Vid vägarbeten och asfaltsfräsning kan det, precis som du skriver, också uppstå vägdamm. Men det är en tillfällig utsläppskälla medan trafikpåverkan är en kontinuerlig källa till partikelutsläpp. Vid vägarbeten gör man också dammbindande åtgärder där det är möjligt.

Precis som du skriver så blir vägarna tyvärr hala av dammbindningen. Vi informerar om detta med hjälp av skyltar längs de större vägarna vid infarterna till stan. Däremot finns inga skyltar från våra sidogator. Vi informerar också på kommunens hemsida, Facebook och i radio. Nu kommer vi att se över om vi kan förbättra skyltningen och informationen ytterligare.

Annons

Så länge partikelhalterna är höga så är vi är skyldiga att vidta åtgärder och dammbinda vägarna även om risken finns att någon halkar när vägarna blir hala. Trafikanter ska anpassa hastigheten av sitt fordon till de hastighetsbegränsningar och det väglag som råder. Hit räknas även vägar som blivit hala på grund av dammbindning, precis som att vägar blir hala vid snöfall, ishalka, mycket regn, och så vidare.

Du skriver att dammbindning är en oansvarig åtgärd. Det tycker inte vi. Vi tar ansvar för Sundsvallsbor, kommande generationer Sundsvallsbor och vår fina stad genom att dammbinda våra vägar, minska genomfartstrafiken och få fler att resa hållbart och lämna bilen hemma.

Gatuavdelningen, genom Linnea Lång, kommunikatör på Sundsvalls kommun

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan