Annons

Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
Området runt Ryggkurvan ska vara fredat och förvaltas långsiktigt

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ryggkurvan är hotad – igen. Denna gång under benämningen V:a Haga, skriver debattförfattarna.

Bild: Fredrik Söderberg

Annons

Ryggkurvan är hotad – igen. Denna gång under benämningen V:a Haga.

Området prövades för nio år sedan, men efter starka protester togs bebyggelseområdet bort. De argument som anfördes då står sig fortfarande. Region Västernorrland (RVN) kom dock 2017 återigen in med begäran att pröva möjligheten att planlägga för bostäder på delar av området vid och på Ryggkurvan. Som bevis på att det fanns en folklig opinion för detta hänvisades till två korta brev från TVÅ privatpersoner.

Moderaterna yrkade avslag på RVN:s begäran – mot bakgrund av prövningen som gjordes för nio år sedan och med hänvisning till stadsbyggnadsnämndens delårsrapport att planberedskapen för bostäder i flerbostadshus med centralt läge är god och bedöms inte längre behöva prioriteras samt att Västernorrlands län och Sundsvalls kommun hamnar långt ner på listorna nationellt vad gäller hälsa och att då som Region föreslå en försämring av ett område som används för frivilliga friskvårdande aktiviteter med 13 000 besökare per månad, året om, är en mycket dålig idé.

Annons

Annons

På stadsbyggnadsnämnden i mars beslutade S, V och C att godkänna planförslaget. I ärendet anfördes att Ryggkurvan formellt inte är ett allmänt rekreationsområde utan detaljplanerat som sjukhus och ägs av Regionen, som inte har någon skyldighet att upplåta marken för allmänt ändamål. Bara kommunen är bunden av Natur- och friluftsplanen, inte Regionen. Vilka fler bedömningsmått finns förutom det? Enligt till exempel Gestaltad livsmiljö ska det offentliga, som har att företräda allmänintresset, ta ett stort ansvar för att hållbarhet och kvalitet inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden. Hur agerar kommunen för medborgarna genom att stretcha sig till det yttersta för att få denna exploatering att se bra och genomförbar ut?

De interna yttrandena, med valida och korrekta invändningar mot att ta Ryggkurvan i anspråk, från kommunstyrelsen, kultur- och fritid samt miljönämnden viftade förvaltningen bort och skrev att RVN är ägare till en privat fastighet där ägaren har andra intressen och rättigheter än natur och friluftsliv. Till detta har även en beräkning gjorts och använts för att rättfärdiga en minskning av ytan. Därtill skriver förvaltningen att det är brist på kvarters- och stadsdelsparker i Haga, vilket känns otillständigt i ljuset av det förslag som behandlas i ärendet. Och att de även ifrågasätter om det verkligen är brist på bostadsnära grönska.

Annons

Kan inte låta bli att dra paralleller till Katrinehill då nu också detta framlagda programförslag har bantats rejält – från 500 till 100 bostäder. Att exploatera flera hektar "kvarters- och stadsdelspark" för en skärva av ursprungligt förslag ser vi som oansvarigt att gå vidare med.

Mot bakgrund av ovanstående yrkade vi avslag på ärendet. Området runt Ryggkurvan ska vara fredat och förvaltas långsiktigt så det kan fortsätta vara det välbesökta, lättillgängliga och generationsfrämjande området norr på staden.

Signe Weiss (M), ledamot stadsbyggnadsnämnden

Bertil Kjellberg (M), ledamot stadsbyggnadsnämnden

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan