Annons

Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
Vi behöver anpassa vår kostym – och reflektera över vad som gör skolan attraktiv

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Med ett tydligt lagarbete, gemensam förståelse och delaktighet så behöver vi inte, ska inte och får inte heller enligt lag välja vilka elever som ska offras, skriver Mikael Öst, tillförordnad skoldirektör.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Replik på insändaren "Frustrerande att inte kunna hjälpa eleverna – vilka ska offras?" i ST 12/4.

Tjänstemän och rektorer ska arbeta för en bra och likvärdig skola utifrån tillgängliga medel. Landets kommuner kan genom politiken själva avgöra hur mycket pengar de vill avsätta till kommunal skolverksamhet. Kostnader för kommunala skolor ligger till grund för ersättning till friskolor i den aktuella kommunen.

De anpassningar som Sundsvalls kommunala skolor tvingats göra beror till stor del på ett minskat elevantal. Vi behöver därför anpassa vår kostym men också reflektera över vad som gör en skola attraktiv och framgångsrik.

Annons

Det finns kommuner som når högre skolresultat än Sundsvall med mindre ekonomiska resurser. Slutsatsen bör vara att elevresultat inte är direkt knutna till ekonomi utan att andra faktorer påverkar. Sådana områden kan vara hur lokala ordningsregler och rutiner efterlevs, lärares planering och genomförande av undervisningen, kvalitén i analysarbetet, rektors formande av organisationen för stöd till elever och hur vårdnadshavare görs delaktiga. Här tror jag att vi i Sundsvall har en utvecklingspotential.

Annons

Mikael Öst, tillförordnad skoldirektör Sundsvalls kommun.

Bild: Leif Johansson

Skollagen omfattar alla elever, både högpresterande och elever i behov av särskilt stöd. Lagen anger inte hur stödet ska utformas. Rektor kan själv forma organisationen och med personal utveckla lämpliga arbetsmetoder. Åtgärder och anpassningar ska regelbundet utvärderas enligt lagkrav på Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) för att få syn på om de gett avsedd effekt på elevers måluppfyllelse. Ett effektivt SKA-arbete hjälper skolan att bli bättre på att möta elevers behov men bidrar också till att huvudmannen kan prioritera och rikta medel till där de gör störst nytta.

Skolors utvecklingsarbete ska vila på forskning och beprövad erfarenhet och arbetet kännetecknas av kollegialt lärande. Jag är övertygad om att andra framgångsrika kommuner och skolor kan visa på värdefulla och konkreta åtgärder för att vi ska nå längre utifrån våra behov och tilldelade medel.

Annons

Med ett tydligt lagarbete, gemensam förståelse och delaktighet så behöver vi inte, ska inte och får inte heller enligt lag välja vilka elever som ska offras. Alla elever ska med och alla elever behövs i vår expansiva region som har ett stort behov av arbetskraft. Skolsystemet ska aktivt bidra till individens, samhällets och regionens fortsatta utveckling. Det uppdraget kan och ska vi axla just genom att följa våra aktuella lagkrav och myndighetsråd.

Mikael Öst, tillförordnad skoldirektör Sundsvalls kommun

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan