Annons

Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
Orimligt att lägga försörjningsansvaret på barnen i redan utsatta familjer

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Under dagens nämndsammanträde kommer vi föreslå att avslå ännu en motion, där Moderaterna vill utreda möjligheten till obligatoriska hembesök vid ansökan om försörjningsstödet. Ett förslag som det i dag saknas laglig grund för att införa, skriver Erfan Kakahani (V).

Bild: Privat

Annons

Jag summerar vad Moderaterna i Sundsvall lyft under min tid i individ- och arbetsmarknadsnämnden och kort sammanfattat, folk ska dricka alkohol till klockan 03 och vi ska jaga fattiga människor.

Jag är sedan oktober 2020 vice ordförande för individ- och arbetsmarknadsnämnden. Vi i nämnden ansvarar för att fullgöra kommunens ansvar för socialtjänsten, vi ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter gällande den lokala arbetsmarknadspolitiken samt den kommunala vuxenutbildningen. Uppdraget ger mig, liksom alla oss i nämnden, möjligheten att få göra skillnad för människor som är i behov av samhällets stöd.

Inom nämndens ansvarsområden ryms bland annat insatser, råd och stöd till barnfamiljer. Andra insatser i form av stöd och behandling för den enskilde missbrukaren så att hen kan komma ifrån missbruket. Vi erbjuder insatser som hjälper personer som är utan egen försörjning till självförsörjning genom jobb, studier eller andra insatser. Vid försörjningsproblem som inte kan tillgodoses på annat sätt så finns välfärdssystemens yttersta skyddsnät, nämligen ekonomiska biståndet som också ligger inom nämndens ansvarsområde.

Annons

Annons

Inom nämndens målgrupp finns människor som har en djup missbruksproblematik, människor med psykisk funktionsnedsättning eller människor som behöver sin tid för att för nå egen försörjning. Människor som till stor del saknar en röst i samhället.

Vi har under min tid behandlat och avslagit flera moderata motioner kopplat till försörjningsstödet. Kravet för beviljat ekonomiskt bistånd är att du själv har gjort allt du kan för att bli självförsörjande. Du ska ha ansökt andra bidrag och ersättningar i första hand, som exempel bostadsbidrag, sjukpenning, föräldrapenning. Du skall ta de jobb du blir erbjuden och delta i praktik, utbildning och liknande. Vi kan konstatera att försörjningsstödet är långt ifrån kravlöst!

Trots det motionerar Moderaterna om integrationsplikt för nyanlända och på så viss villkora samhällets yttersta skyddsnät. Istället för att ställa krav på oss politiker att lösa förutsättningarna så väljer man att flytta på ansvaret till individen genom sin motion.

I en annan motion menar Moderaterna att barnfamiljer vars barn förlorar sitt studiebidrag ska familjen konsekvent få reducerad försörjningsstöd, oavsett konsekvenser för familjen. Jag menar att det inte är rimligt att lägga försörjningsansvaret på barnen i redan utsatta familjer.

Under dagens nämndsammanträde (17 maj) kommer vi föreslå att avslå ännu en motion där Moderaterna vill utreda möjligheten till obligatoriska hembesök vid ansökan om försörjningsstödet. Ett förslag som det i dag saknas laglig grund för att införa.

Annons

Jag menar att vi politiker har verktygen för att göra skillnad för människor som i dag är i behov av oss som samhälle. Då krävs det att det sker på individens villkor och att alla får insatser utifrån behov.

Kravet ska ligga på oss politiker att lösa förutsättningarna.

Erfan Kakahani, Vänsterpartiet

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan