Annons

Annons

Annons

Annons

Birsta / Skön

Debatt
Norra vägen är livsfarlig – varför sätts det inte upp fartkameror?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Varför sätts det inte upp fartkameror eller vidtas andra hastighetsbegränsande åtgärder? undrar signaturen "Norra vägen".

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Med anledning av sommarens vägarbete på E4 mellan Sundsvall och Torsboda. Om jag förstått saken rätt tänker Trafikverket leda om trafiken medan vägarbeten utförs på sträckan. Den enda väg som kan användas för det är Norra vägen. En väg vars trafikgenomströmning och trafikanters ovilja att följa angivna hastighetsbegränsningar har föranlett flera insändare och åsikter i sociala medier genom åren.

Annons

Annons

Det kan tolkas som att Sundsvalls kommun anser att vissa skattebetalare är mindre viktiga att lyssna på, och att man kan ta mindre hänsyn till vissa barn. Norra vägen går genom bostadsområde och skola. Är det någon gång man från politikers håll bör se till att hastigheten hålls och att säkerhet och trivsel höjs är det väl nu.

Öppna frågor till ansvariga: Varför sätts det inte upp fartkameror eller vidtas andra hastighetsbegränsande åtgärder? Varför ser inte ansvariga till att ljuddämpa med plank eller andra metoder för att se till att de boende inte utsätts för ohälsosamma störningar – och varför tillåts omfattande tung trafik få använda Norra vägen som genomfart? SCA kan ta sitt ansvar och omfördela och hitta andra transportsätt.

Bör inte ansvariga se till att Norra vägen inte fortsättningsvis är en mindre skala av E4. Dags att tänka på de boende vid Norra vägen och alla skolbarn som behöver korsa den livsfarliga vägen.

Norra vägen

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan