Annons

Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
Hur ska ni sortera eleverna i Sundsvall, Bodil Hansson (S)?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Möjligheten att välja – och välja bort – skola är viktig och uppskattad, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

I en rad lagförslag rullar Socialdemokraterna under våren ut sin ”offensiv” mot skolan. Ett uppmärksammat förslag handlar om att alla skolor från och med den 1 juli nästa år ska verka för en "allsidig social sammansättning" i klasserna. Hur det ska gå till i praktiken är oklart.

Sverige har en omfattande bostadssegregation. Detta avspeglas också i skolan, eftersom många, inte minst elever i de lägre årskurserna, vill gå i en skola nära hemmet. Långt ifrån alla skolor är dock segregerade. Inte sällan har en del populära skolor uppemot 40 olika modersmål representerade.

Möjligheten att välja – och välja bort – skola är viktig och uppskattad. I närmare 30 år har det varit möjligt för elever i Sverige att välja skola, kommunal såväl som fristående, oavsett storlek på plånbok tack vare friskolereformen. Reformen i fråga kallas unik i världen och det är unikt att det är möjligt att välja både fristående och offentliga alternativ utan höga terminsavgifter som endast få har råd att betala.

Annons

Annons

För att motverka segregationen i Sverige föreslår nu S-regeringen att alla skolor ska verka för en "allsidig social sammansättning" i skolorna. Det står dessutom i förslaget till lagtext att kommunerna ska arbeta "aktivt" med detta och "så långt det är möjligt".

Hur ska det då gå till?

Propositionen som ligger på riksdagens bord ger få svar, men för att blanda eleverna utifrån socioekonomisk bakgrund kommer urval behöva göras på etnisk bakgrund, föräldrars inkomst, utbildningsnivå och bostadsort, vilket riskerar att strida mot diskrimineringslagen.

I praktiken kommer man att behöva kvotera barnen utifrån olika parametrar. Eftersom de allra flesta vill gå i en skola nära hemmet och att utgångspunkten därmed är att många skolor inte har den, enligt Socialdemokraterna önskvärda, sammansättningen.

Är blandningen överordnad föräldrarnas val eller är den föreslagna skrivningen i Skollagen ett slag i luften? Ska vi börja bussa elever till skolor som de inte vill gå i och som ligger långt hemifrån? Och när kan man som kommun anses ha gjort tillräckligt för att inte få kritik och böter av Skolinspektionen? Ska den kommun som vägrar sortera ut barn beroende på etnicitet få kännbara straff?

S-förslaget skulle, om det går igenom, flytta makten från föräldrarna till politiker och byråkrater och det säger vi bestämt nej till. Vi håller fast vid att eleverna och deras föräldrar vet bäst själva.

Annons

Socialdemokraterna måste förklara hur de avser att kommunerna ska sortera barn. Något svar från ministern har ännu inte kommit och med tanke på att Bodil Hansson (S) både är kommunalråd Sundsvall samt sitter i Socialdemokraternas partistyrelse ställer vi nu frågan direkt till Bodil Hansson (S) – hur ska ni sortera barnen i Sundsvall?

Alicja Kapica, oppositionsråd (M)

Viktoria Jansson, gruppledare (M)

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan