Annons

Annons

Annons

Larmen inifrån vården

Debatt
Felaktiga politikerbeslut och brist på kunskap orsak till förfallet i sjukvården

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ordboken säger att ordet kris är en händelse i fredstid som hotar grundläggande funktioner. Talar man om krisen inom Regionens sjukvård är det just de grundläggande funktionerna som är i kris. Man kan uppleva att det är en katastrof över allt tillkortakommande med att leda sjukvården i länet. Politikernas jakt på besparingar går ut över både personal och patienter.

Under mina cirka 56 veckor som patient på sjukhus har jag under ett tidsperspektiv på 16 år kunnat se hur förfallet pågått, skriver Lennart Uggeldahl.

Bild: Ove Öst

Under mina cirka 56 veckor som patient på sjukhus har jag under ett tidsperspektiv på 16 år kunnat se hur förfallet pågått.

Annons

Felaktiga beslut och en brist på kunskap om hur verksamheten bedrivs i verkligheten ser jag som orsak till förfallet. Det är för många led mellan verklighet och beslut. En ordentlig genomlysning och åtgärd av Regionens administration är en bättre prioritering på problemen inom vården.

Annons

Region Västernorrland blir rankad som sämst i landet. Det är verkligen en kris i ordets rätta betydelse, ett grundläggande hot mot patientsäkerheten.

Under mina år som inlagd på Sundsvalls sjukhus, har jag fått uppleva hur de politiska besluten inneburit att man skurit ner antalet vårdplatser. Det får till följd att personalen får en ohållbar arbetssituation. Stress och svåra beslut skapar en dålig arbetsmiljö. Sjukvårdspersonalen ställs inför svåra beslut.

Jag kan ge ett exempel: det kommer in en äldre multisjuk (många sjukdomar samtidigt) person till akuten. Efter den akuta behandlingen behöver patienten fortsatt vård på en avdelning. Det finns inte lediga sängplatser på någon av sjukhusets avdelningar. Patienten blir kvar på akuten. Det blir en intensiv jakt för att finna en sängplats. Patienten hamnar slumpvis på en avdelning. Det är inte säkert att det blir en avdelning som stämmer in på patientens grundläggande behov av vård. Personalen på avdelningen tvingas till att behandla en patient med vårdbehov som inte stämmer överens med det avdelningen är specialist på.

Detta skapar stress för personalen och påverkar patientsäkerheten negativt.

Patienten kanske blir flyttad till rätt avdelning efter en tid. Det kan uppstå en risk i rapporteringen mellan avdelningarna. Viktig information om patienten kan tappas bort. I mitt exempel blir den multisjuka patienten kvar på avdelningen långt efter att hon eller han blivit färdigbehandlad. Kommunens roll är att ta emot patienter som inte klarar av att vistas i hemmet själva. Dessa patienter kräver vård i hemmet eller på äldreboende. När man talar med sjukhuspersonalen säger de att det brister i kommunens förmåga att ta emot de på sjukhuset färdigbehandlade patienterna. Sängplatser blir blockerade för andra patienter som väntar på att få komma in på en avdelning för vård.

Annons

Annons

Bristen på sängplatser skapar en ohållbar arbetssituation för personalen.

Personalen säger upp sig i frustation över en ohållbar arbetssituation.

Nio patientföreningar har bjudit in representanter för de politiska partierna som verkar inom sjukvården till en debatt den 1 juni. Det är min förhoppning att det kommer många till den träffen med politikerna. Vi hoppas få svar på en rad frågor som berör sjukvården i länet.

Alla är välkomna!

Lennart Uggeldahl, ordförande ILCO Tarm-uro patientförening i Västernorrland

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan