Annons

Annons

Annons

Annons

Alnö

Debatt
Replik: Vi vill göra Tranvikens havsbad mer attraktivt och tillgängligt

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I detaljplaneprocessen ska också tvångsinlösning av de två privatägda fastigheterna prövas, skriver debattförfattarna.

Bild: Mats Olsson

Annons

Replik på insändaren "Vad händer med Tranviken?" i ST 29/5.

Ewa Eriksson undrar vad kommunfullmäktiges beslut i mars innebär för utvecklingen av Tranviken.

Vi vill börja med att säga att vi är ense med skribenten, Sundsvall är värd ett vackert havsbad och vi ser Tranviken som en viktig plats, både för oss som bor här och för tillresta besökare.

Annons

Annons

I bred enighet över partigränserna har kommunfullmäktige beslutat att vi vill utveckla Tranviken och vi är inte nöjd med hur de befintliga, privatägda fastigheterna, i anslutning till det kommunala havsbadet förvaltas. Genom att det är privatägd mark är det inte helt lätt att få till lösningar, utan möjligheten för kommunen att få rådighet över marken är genom dialog med befintlig fastighetsägare, köp av marken (där kommunen och fastighetsägaren inte kunnat enas om en värdering) eller expropriering.

Kommunfullmäktiges beslut i mars innebär att starta ett detaljplanearbete över området och i det vill vi bjuda in såväl företag och medborgare på Alnö som i övriga Sundsvall att tillsammans arbeta för att utveckla platsen. I den detaljplaneprocessen ska också tvångsinlösning av de två privatägda fastigheterna prövas.

Men vi vill också vidta åtgärder på kort sikt för att göra Tranvikens havsbad mer attraktivt och tillgängligt. Därför planeras redan till denna sommar en ny, tillgänglighetsanpassad, stig från parkeringen ner till stranden som gör att man kan nå stranden på ett enklare och bättre sätt.

Niklas Säwén (S), vice ordförande kommunstyrelsen

Magnus Persson (C), vice ordförande stadsbyggnadsnämnden 

Niklas Evaldsson (V), ordförande kultur och fritidsnämnden

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan