Annons

Annons

Annons

Annons

VAL 2022: Skolan i Sundsvall

Debatt
Blå Alliansen: Fem förslag för en bättre skola

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Skolresultaten i Sundsvall är sämre än vad de borde vara och vad som kan förväntas ur ett socioekonomiskt perspektiv, skriver debattförfattarna.

Bild: TT

Annons

Skolresultaten i Sundsvall är sämre än vad de borde vara och vad som kan förväntas ur ett socioekonomiskt perspektiv. 2021 lämnade endast 66 procent av eleverna i våra kommunala skolor årskurs nio med uppnådda kunskapskrav i alla ämnen. Till hösten väntas IM-programmet på gymnasiet (individuella programmet där obehöriga elever får gå) växa explosionsartat.

Våra tre partier menar att Sundsvalls skolor behöver ett nytt ledarskap efter en lång tid av misslyckad socialdemokratisk skolpolitik. Vi presenterar därför fem gemensamma punkter för en bättre skola.

1. Kulturförändring för kunskap i fokus, föräldraansvar och studiero.

Vi ser att det finns stora behov av förändringar i Sundsvalls skolor, som inte handlar om att satsa mer pengar eller nya projekt. Det handlar om att förändra kulturen på våra skolor för att skapa en miljö där kunskap, trygghet och studiero sätts i främsta rummet.

Annons

Annons

Vi går till val på en kulturförändring i skolan. Kunskapen ska sättas i fokus, lugna klassrum ska finnas i hela Sundsvall och föräldraansvaret ska återupprättas.

2. Särskilda undervisningsgrupper och sociala team.

Särskilda undervisningsgrupper betyder mycket för elever i behov av särskilt stöd som annars riskerar att inte klara grundskolan. Fler elever ska få stöd i mindre särskilda undervisningsgrupper under delar eller hela skoldagar.

Att satsa på skolans sociala arbete är viktigt. Därför vill vi införa sociala team för ökad kunskap, trygghet och studiero. Det stärker både det förebyggande och sociala arbetet och frigör tid till undervisning för lärarna.

3. Flexibla utbildningar på gymnasiet.

Till hösten kommer antalet elever på IM-programmet vara rekordstort. Andelen elever som sedan tar sig vidare till ett nationellt program och slutligen examen inom fyra år är väldigt liten. Det behövs andra åtgärder för att fler elever ska ta sig igenom skolsystemet. Vi vill därför inrätta lärlingsutbildningar i bristyrken på gymnasiet, i tät dialog med näringslivet i Sundsvall.

4. Språksatsning i förskolan.

Vi vill se riktade språkinsatser på förskolor med en hög andel barn med annat modersmål än svenska. Barn som inte möter svenska hemma måste göra det i förskolan. Vi satsar pengar på att dessa förskolor ska kunna ge ett lönepåslag till personal med rätt språkkompetens. Vi vill också införa obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända och att barn till arbetssökande ska ha rätt till mer än 15-timmars förskola. Även andra prioriterade grupper ska ha möjlighet till utökad vistelsetid i förskolan.

Annons

Annons

5. Minskade barngrupper.

När barnen är små ska föräldrarna kunna lita på att barnomsorgen håller hög kvalitet och att personalen har tid att se varje barns behov. Därför behöver ett arbete påbörjas för att minska de stora barngrupperna i Sundsvalls förskolor. När barnen är små ska också barngrupperna vara små. Vi föreslår att mer pengar tillförs för att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Viktoria Jonsson (M)

Ina Lindström Skandevall (L)

Ronja Strid (KD)

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan