Annons

Annons

Annons

Debatt
Dags för en ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Äntligen kan ett viktigt steg tas för en bättre beroendevård i landet. Att det finns utmaningar inom missbruks- och beroendevården är ingen hemlighet. En del av utmaningarna bygger på att vården i dag inte är jämlik utan ser olika ut beroende på vart i landet du bor. Så ska det inte vara, vi behöver en jämlik vård över hela landet.

Annons

Nu ställer sig Sveriges kommuner och regioner (SKR) bakom Centerpartiets linje om att ansvaret för all vård bör flyttas helt till regionerna, skriver debattförfattarna.

Bild: Ove Öst

En del i bakgrunden för detta är att ansvaret för beroendevården i dag är delat mellan kommuner och regioner. Något som Centerpartiet drivit på och kämpat för att förändra både i riksdagen och inom SKR. Nu ställer sig Sveriges kommuner och regioner (SKR) bakom Centerpartiets linje om att ansvaret för all vård bör flyttas helt till regionerna.

Annons

Detta skulle i praktiken innebära att vi på ett bättre sätt kan erbjuda vård till de människor som lider av en beroendesjukdom och kommunerna kan fokusera på det stora behov av sociala insatser som ofta behövs. Samtidigt kommer det vara en utmaning för regionerna att ta detta ansvar. Dock är det är nödvändigt att ansvarsfrågan blir tydligare om vi ska klara av att ge en jämlik och bra vård av hög kvalitet i hela landet.

Behandling av skadligt bruk och beroende måste utgå från att både behandla sjukdomen och så långt det är möjligt lindra symptomen. All annan sjukvård har det perspektivet och missbruksvården ska inte vara ett undantag. Med en förändring blir det ännu mer markerat att beroendevården ska bedrivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

För att se till att huvudmännen får så goda förutsättningar som möjligt för att klara sitt uppdrag är det nödvändigt att det klargörs vilka åtgärder som är att betrakta som regionens ansvar respektive kommunens ansvar. Den så kallade samsjuklighetsutredningen ger bra förutsättningar för denna utveckling av vården.

Annons

Nu när SKR ställt sig bakom Centerpartiets förslag ligger bollen hos regeringen och riksdagen att snabbt göra verklighet av förslagen. Vilket behövs för att vi ska klara av att ge den vård som behövs, det blir helt enkelt för Sveriges och beroendevårdens bästa.

Christer Jonsson (C), SKR sjukvårdsdelegation

Christine Lorne (C), SKR sjukvårdsdelegation

Sanna Jonsson (C), gruppledare Region Västernorrland

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan