Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Enskilda brunnar viktiga för Sveriges beredskap

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ett fysiskt sabotage med aggressiva bakterier mot en kommunal vattentäkt skulle kunna slå ut befolkningen i en hel stad, skriver insändarförfattaren.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Man kan vara utan mat i flera veckor, men vatten måste man ha varje dag. Det dagliga behovet för en vuxen brukar anges till tre liter.

I ett krisläge riskerar vårt samhälle att bli utsatt för cyberattacker, som kan slå ut vår elförsörjning. Eftersom det inte finns tillräckligt med reservkraft försvinner också vattnet i våra kranar. Inte heller avloppsnätet fungerar när alla pumpar stannar.

Annons

Ett fysiskt sabotage med aggressiva bakterier mot en kommunal vattentäkt skulle kunna slå ut befolkningen i en hel stad. Kriget i Ukraina har också visat hur beroende vi är av importerade reningskemikalier.

En brunn på landsbygden är inte sårbar på detta sätt. Även om man har en eldriven pump så har man också möjlighet att manuellt hämta upp vatten. Vid en tillrinning av en kubikmeter per dygn kan således en enda enskild brunn förse mer än 300 personer med deras dagliga vattenbehov. Den som har ett traditionellt avlopp med självfall till en markinfiltration kan enkelt bära in en hink vatten, hälla i wc-stolen och allt fungerar som vanligt.

Annons

Det finns cirka 700 000 enskilda brunnar på landsbygden, som i allmänhet har bra vatten. Det är svårt att tänka sig att någon främmande makt skulle kunna åka runt och sabotera alla dessa.

Det är dock inte Putin och Ryssland som utgör det största hotet utan våra 290 kommuner, som med stöd av vattentjänstlagen försöker tvångsansluta småbyar och stugområden. Detta för att få fler som delar på kostnaderna för kommunernas dåligt underhållna ledningsnät. Fastighetsägare skall tvingas köpa kommunalt vatten i stället för det som man har i egen brunn.

För dem som bor alltför långt ut på landsbygden vill man i stället kräva elberoende minireningsverk med olika reningskemikalier i stället för att förlita sig till naturens renande kretslopp, som fungerat i tusentals år. Detta utan bevis för att befintligt avloppssystem orsakar olägenheter för miljön eller människors hälsa.

Annons

Om kriget kommer till Sverige måste människor, i brist på skyddsrum, evakueras ut från storstäderna. Vart då? Jo ut på landsbygden naturligtvis. Då måste där finnas pålitliga system, som åtminstone garanterar vattenförsörjning.

Förstör inte denna krisberedskap!

Lars-Göran Carlsson, ordförande i VA-i-tiden.

Föreningen för fastighetsägare med enskilt VA.

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan