Annons

Annons

Annons

Debatt
Säkra jämlik tillgång till kultur i hela länet

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I Region Västernorrlands förslag till Kulturplan för Västernorrland åren 2023 till 2026 är det uttalade målet att vi ska få en ”jämlik tillgång till kultur för alla” i hela Västernorrland. Detta är något som vi i den ideella organisationen Hela Sverige ska leva, Västernorrland, varmt välkomnar. Med vårt eget mål att förutsättningar ska skapas för att möjliggöra boende med livskvalitet över hela Sverige, oavsett om man bor i stad eller på landsbygd, gläds vi över intentionerna i förslaget till ny kulturplan.

De regionala aktörerna har en viktig roll att spela för att skapa geografisk jämlikhet i tillgång till kultur och möjligheter till det egna skapandet i hela länet, skriver insändarförfattarna.

Bild: Arkivbild, TT

Annons

Vi välkomnar särskilt att Region Västernorrland i förslaget till Kulturplan Västernorrland pratar mer inkluderande än exkluderande när det gäller tillgång till kultur. I vårt remissvar till förslaget till ny kulturplan trycker vi på att de regionala aktörerna har en viktig roll att spela för att skapa geografisk jämlikhet i tillgång till kultur och möjligheter till det egna skapandet i hela länet. 

Annons

Vi trycker särskilt på möjligheten att nyttja det rika föreningslivet som finns runt om i hela Västernorrland som kulturbärare. Redan idag bidrar föreningslivet till att alla västernorrlänningar ska kunna ta del av ett rikt och varierat kulturliv. Med drygt 290 medlemsföreningar i Västernorrland har vi i Hela Sverige ska leva ett brett kontaktnät och kan erbjuda den kontaktvägen till det lokala föreningslivet i hela länet om regionala aktörer så önskar. Många föreningar har det tufft, inte minst ekonomiskt efter två år av coronarestriktioner. Därför föreslår vi att det i förslaget till Kulturplan för Västernorrland 2023-2026 trycks ännu hårdare på de möjligheter en ökad samverkan mellan offentlig, kommersiell och ideell sektor kan skapa inom kulturområdet.

Hela Sverige ska leva Västernorrland föreslår vidare att det tydligare framgår i planen vikten av att respektive kommun utvecklar sin kulturplan i samklang med regionala planen. Den lokala planen bör göras med särskild hänsyn till den lokala särprägel som karaktäriserar respektive kommundels och länsändas kulturprofil. På så sätt skapas och utvecklas det unika och intressanta som lockar till vidareutveckling av spetskompetens och ger bygderna en ökad attraktionskraft.

Hela Sverige ska leva, Västernorrland, genom Emilia Rapp, Pontus Andersson, Erik Löfgren

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan