Annons

Annons

Annons

Annons

ST 18 juli 1972: Biblioteksfilialen i Bergsåker växer

Den miljövårdsutställning, som i vintras startade på stadsbiblioteket i Sundsvall, har nu på sin turné till biblioteksfilialerna hunnit till Bergsåker, där den fram till den 5 augusti finns att bese i bibliotekslokalerna i f d kommunalhuset. Denna filial torde f ö bli föremål för ökad satsning på grund av befolkningsexpansionen i denna del av Sundsvalls kommun.

Vikarierande föreståndaren för Bergsåkers biblioteksfilial, Karl Gustaf Öhrberg, vid en av miljöutställningens montrar.

Annons

Bakom denna utställning står bl a naturvårdsverket, Svenska naturskyddsföreningen och Samfundet för hembygdsvård. Vi har tidigare utförligt presenterat den, men det kan vara värt att ta fram ett exempel på vad som återges på utställningsskärmarna.

Den livliga biltrafiken kan sålunda ge oss anledning att begrunda detta faktum.:

Per 1 000 liter bensin produceras 350 kg koldioxid, 50 kg kolväten, 15 kg kväveoxider, 0,6 kg blyföreningar, 1,5 kg fasta partiklar, 0,6 kg svaveldioxid.

Annons

Annons

Allt detta är föga hälsosamma ingredienser för det levande livet, i vilken form det än förekommer.

Man får vidare bl a veta att endast 20 procent av landets befolkning i början av förra året hade anslutning till reningsverk. Siffran har väl nu ändrats något till det bättre, men det är fortfarande illa nog.

Annons

Annons

Till toppen av sidan