Annons

Annons

Annons

Regionvalet i Västernorrland 2022

Debatt
Väntetiderna i cancervården måste kortas

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Var tionde minut får en människa i Sverige det omvälvande beskedet att den har cancer. Över en halv miljon svenskar är drabbade av cancer. Bara den som själv har fått cancer kan nog fullt ut relatera till de starka känslor av oro och ångest som infinner sig. Samtidigt finns det hopp: Allt fler blir friska tack vare forskning och bra vård.

Köerna är det stora problemet. Väntetiderna inom cancervården är generellt sett långa. Några alarmerande tendenser är, bortsett från situationen under pandemin, att ungefär hälften av patienterna med bröstcancer, lungcancer och prostatacancer inte får sin vård inom utlovade ledtider.

Moderaterna nöjer oss inte med mindre än en cancervård i världsklass, där du som är drabbad inte förpassas till en vårdkö, skriver debattförfattarna.

Bild: Arkivbild, TT

Annons

Annons

Sverige har en nationell strategi mot cancer, som pekar ut riktningen för cancervården. Strategin har spelat en avgörande roll för att stärka den svenska cancervården, men det är dags att den uppdateras. Den behöver stämma överens med de senaste framstegen inom cancerforskningen och ge hälso- och sjukvården aktuella konkreta metoder för att på bästa sätt behandla cancerdrabbade vuxna och barn. Vi menar att den ska innehålla allt från förebyggande insatser, behandling, rehabilitering, uppföljning och vård i livets slutskede.  

Moderaterna nöjer oss inte med mindre än en cancervård i världsklass, där du som är drabbad inte förpassas till en vårdkö, och presenterar här några av våra förslag för att nå dit:

1. Förstärkt vårdgaranti för cancerpatienter

Arbetet med att korta väntetiderna inom cancervården måste intensifieras. Moderaterna föreslår att det införs en förstärkt vårdgaranti för cancerpatienter. Vårdgarantins nuvarande tidsgräns räcker inte till i cancervården. Den förstärkta vårdgarantin ska knytas till de standardiserade vårdförlopp som tagits fram och kontinuerligt utvecklas inom cancervården för att korta ledtiderna mellan diagnos och behandling.

2. Ökad andel femårsöverlevande till minst 80 procent

Sverige har goda möjligheter att ha en medicinskt världsledande cancersjukvård utan långa vårdköer. Moderaterna anser att det behöver tas fram ett nytt övergripande mål som i ett första steg bör vara att fokusera på andelen femårsöverlevande. Sverige ska klara av att minst öka andelen femårsöverlevande från nuvarande cirka 65 procent till 80 procent inom de kommande tio åren.

Annons

Annons

3. Förbättrade möjligheter att systematiskt kunna ställa tidigare cancerdiagnoser

Tidig upptäckt av cancer innebär ökade möjligheter för patienten till överlevnad. Det förbättrar också vårdens möjligheter att ge patienten snabbare, kortare, skonsammare och mer effektiv behandling. Vi föreslår att det påbörjas ett nationellt arbete att ta fram digitala beslutsstöd i primärvården i syfte att systematiskt kunna arbeta med riskprofilering av patienter som löper ökad risk att drabbas av cancer. Ett sådant arbetssätt är exempelvis metodisk användning av digital diagnostik.

Moderaternas målsättning är tydlig – de långa väntetiderna och omfattande regionala skillnaderna som finns inom cancervården behöver tas bort.

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson

Anna Strandh Proos (M), gruppledare i Region Västernorrland

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan