Annons

Annons

Annons

Debatt
Bred politisk enighet krävs för en stabil bostadsmarknad

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att det ekonomiska läget är ansträngt har nog inte undgått någon, många funderar säkert kring vilken möjlighet de har att bo kvar eller flytta när räntorna stiger. Med all rätt. Då är det politikens ansvar att värna stabilitet och trygghet. De senaste åren har vi sett flera bostadssatsningar i Västernorrland men samtidigt är antalet lediga bostäder fortsatt lågt på många håll i länet.

Med offensiva satsningar inom försvar, grön industri och statliga jobb kommer behovet av bostäder rimligen att öka i länet. Det är glädjande!

Att det ställs krav på förmåga att betala sitt lån är bra men dagens nivå gör att många unga med normala inkomster inte kan köpa sin första bostad, skriver debattförfattaren.

Bild: Fredrik Persson, Arkivbild

Annons

För att nyttja befintligt bestånd mer effektivt behövs en stor översyn av skattesystemet som berör bostadsmarknaden. Bristen på rörlighet är ett av de största problemen för svensk bostadsmarknad och politikens ansvar är att riva de hinder som finns i dag. Inom ramen för januariavtalet har Centerpartiet fått igenom viktiga förändringar i uppskovsreglerna men mer behöver göras.

Annons

Reavinstbeskattningen på 22 procent bör ses över; en möjlig väg framåt är den norska modellen där reavinstskatten sänks för den som har bott länge i sin bostad. Det gör att reavinst i högre utsträckning tas ut för den som spekulerar i bostäder snarare än att slå mot den som efter en längre tid bestämmer sig för att flytta. Runtom i Europa finns andra intressanta modeller som kan tänkas bli förebilder för en ny svensk bostadspolitik.

Dagens stämpelskatt som består av lagfartsavgift, pantbrevsskatt och expeditionsavgift är en annan del av flyttskatten som bör ses över. Dessa skatter slår orimligt hårt på landsbygd där högre andel av befolkningen äger fastigheter samtidigt som köpeskilling för bostäder i större städer ofta är högre. Bromseffekterna av dagens politik blir därför också större här än i Stockholm. Vi behöver sluta med landsbygdsdiskriminerande skatter. Det är också därför Centerpartiet motsätter sig en återinförd fastighetsskatt.

För att underlätta för fler att ta sig in på bostadsmarknaden behöver amorteringskravet anpassas. Att det ställs krav på förmåga att betala sitt lån är bra men dagens nivå gör att många unga med normala inkomster inte kan köpa sin första bostad. Så kan vi inte ha det. Därför vill vi se en grundlig analys av amorteringskravens effekter och på vilka sätt vi kan underlätta i synnerhet för förstagångsköpare. I ett första läge bör det skärpta amorteringskravet slopas för att stärka hushållens ekonomi.

Annons

Annons

Bostadsmarknaden är ett fundament för svensk ekonomi som kräver bred politisk enighet för att inte utsättas för snabba vändningar så fort Sverige får en ny regering. Därför är en samsyn i mitten av svensk politik nödvändig, det arbetet påbörjades i januariavtalet. Nu efterfrågar jag mer samarbete, för en fungerande bostadsmarknad i Västernorrland.

Johan Wester, riksdagskandidat Centerpartiet

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan