Annons

Annons

Annons

Regionvalet i Västernorrland 2022

Debatt
(L): Vi vill visa att människor är viktigare än byråkrati

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Under innevarande mandatperiod har vi Liberaler varit en del av den politiska styrningen, om än en mycket liten del. För detta har vi fått både ris och ros.

Vi har medverkat till att hantera en extraordinär situation med pandemin och dess effekter. Vi har också med vårens beslut om att fortsätta styra i minoritet tillsammans med Socialdemokraterna visat att vi alltid är beredda att ta ansvar när det krävs. Ingen ska säga att det varit en enkel resa att som litet parti uppnå sina ambitioner i den typen av konstellation. Därför är vi stolta över de satsningar som kunnat ske inom länet för ökade resurser till våra vårdcentraler, offentligt drivna liksom privat drivna, satsningar på vård till unga med psykisk ohälsa, fler mobila vårdteam och lönesatsningar till många yrkesgrupper inom vården är några exempel.

Annons

Annons

Kvinnor och män ska bedömas jämlikt vid åkommor som drabbar båda könen, samtidigt som länets förlossningsvård, mödravård och gynekologi ska vara av mycket hög kvalitet, skriver debattförfattarna.

Bild: Arkivbild, TT

Vi Liberaler vill mycket mer än så. Med ett större förtroende och mandat från västernorrlänningarna kan vi visa på ett starkt ledarskap där människor är viktigare än stor byråkrati och gamla ingrodda system. Vi vill att antalet patienter som en allmänläkare ansvarar för minskar markant. Vi vill öka tillgängligheten och öka resurserna till psykiatri. Vi vill se mer satsningar på hälsofrämjande åtgärder såsom fysisk aktivitet och införande av kultur på recept. Kvinnor och män ska bedömas jämlikt vid åkommor som drabbar båda könen, samtidigt som länets förlossningsvård, mödravård och gynekologi ska vara av mycket hög kvalitet.

När du är multisjuk eller har en kronisk åkomma ska det vara självklart med regelbunden kontakt med samma sjuksköterska eller läkare. Sjuktransporterna i länet måste förfinas och effektiviseras. Avtalen med upphandlade transportörer behöver utvärderas. Vårdpersonal har rätt att förvänta sig och få en modern arbetsmiljö med tillit till kompetens och erfarenhet som värderas högt.

För att växa och nå en regional utveckling behöver företagande och innovation främjas i hela länet och gärna genom samarbeten mellan branscher och över geografiska gränser. Ett sådant samarbetsområde är näringslivets samarbete med forskningen inom akademin, till exempel Mittuniversitet. 

Annons

Kultur och turism är sektorer som har stor utvecklingspotential i länets alla sju kommuner. Denna utveckling vill vi Liberaler bidra till. Vi vill öka och förbättra vår infrastruktur och möjligheten att ta oss mellan jobb och bostad oavsett var i länet vi bor. Detta kräver stora satsningar på väg och järnväg. Detta är också en viktig fråga för all vår industri. Vi behöver också utreda möjligheten att skatteväxla så vi kan kraftsamla för en bra kollektivtrafik i både landsbygd och tätort. De miljösynder vi lever med, inte minst längs våra kuster, måste åtgärdas och här krävs att vi tar den viktiga kampen för nationellt stöd.

Annons

Med en målbild för hela länet där god ekonomisk hushållning råder kan vår viktiga del av landet Sverige utvecklas med bättre, säkrare och renare transporter, blomstrande näringsliv, god hälsa och bra livsmiljö.

Annelie Luthman, 1:a på regionlistan

Camilla Nilsson, 2:a på regionlistan

Leif Palmberg, 3:a på regionlistan

Liberalerna i Västernorrland

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan