Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
(C): Förebyggande insatser är centrala i brottsbekämpningen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För att stoppa den här våldspiralen kan inte inlåsning vara den enda lösningen. Fängelsestraff är en reaktiv lösning och här krävs även proaktiva insatser, skriver debattförfattarna.

Bild: Arkivbild, TT

Annons

Att skydda medborgaren är ett fundament i en liberal demokrati. I debatten kring våld och kriminalitet består nästan all retorik av längre och hårdare straff och en förflyttning där allt yngre ska låsas in. Debatten beskriver ett otryggt Sverige, jämförbart med en krigszon.

Senaste årens skjutningar mellan gängkriminella har inte undgått någon. Även om det i huvudsak drabbar andra gängkriminella drabbas även laglydiga människor som råkar vara på fel plats vid fel tillfälle. I dag är gängkriminalitet i mångt och mycket ett storstadsproblem men vi ser att de kriminella gängen börjar söka sig utanför större städer och norrut, mot oss.

Gängmiljön breddar sitt grepp om samhället och vi ser numer även advokater dömas för delaktighet i kriminalitet relaterad till gängen. Höjda straff är en del av lösningen, vi låser in de individer som är mest framstående i gängen och minskar tillgången till skjutvapen.

Annons

Annons

Men för att stoppa den här våldspiralen kan inte inlåsning vara den enda lösningen. Fängelsestraff är en reaktiv lösning och här krävs även proaktiva insatser, den reaktiva hållningen driver hela Sverige mot ett råare, hårdare och mer hänsynslöst samhälle. Det största problemet med detta är att brottet alltid redan har begåtts när straff verkställs. Ett offer har blivit utsatt. Dessutom finns en aldrig sinande ström av nya unga som tar plats i gängmiljöer.

Det finns väl belagt i forskning att vinsterna med tidigare preventionsinsatser vida överstiger de kostnader som samhället annars skulle ha burit. Här finns såväl samhällsekonomiska vinster som rent medmänskliga. Varje brott vi kan förhindra räddar ett brottsoffer. Det måste rimligen vara målet och utgångspunkten i statens ansvar. Att vi dessutom har en chans att ekonomiskt göra besparingar i mångmiljonklassen är ren bonus.

Här har vi vår chans. Vi står inför ett vägval. Antingen ställer vi oss till dem som försöker skandera högst om hårdare och längre straff. Eller så lär vi av den utveckling vi ser i de större städerna, och väljer en väg där brottsprevention får mer resurser och färre utsätts för brott.

Hela samhället bär ett ansvar i att stoppa unga på glid. Närvarande polis har en viktig roll att fylla, inte minst poliser med god lokalkännedom och kontakt med medborgarna. Även kommunen bär ett stort ansvar, i allt från utformning och planering av samhället till ungdomsgårdar och fältassistenter. Föräldrar behöver vara närvarande och få bättre insyn i vad ungdomarna gör och var de vistas. I de fall föräldrarollen brister behöver samhället kliva in direkt. Många gånger ser delar av samhället tidigt tecken, men hindras att agera på grund av sekretess.

Annons

Annons

Vi vill att samverkan mellan skola, socialtjänst och polis utvecklas så att fler kan fångas upp tidigt.

Det här borde inte vara en ideologisk fråga. Men i dagens politiska klimat försöker närmast alla tävla om vem som kan föreslå den mest repressiva lagstiftningen.

Vi menar att politiken kan bättre. Vi behöver ta ansvar för våra barn och unga.

Johan Wester, riksdagskandidat Centerpartiet Västernorrland

Anton Li Nilsson, polis och riksdagskandidat Centerpartiet Norrbotten

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan