Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Teknisk innovation är avgörande för att lösa klimatkrisen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Moderaterna vill bland annat ha mer fossilfri el, mer gröna transporter, bättre järnvägar och ett mer klimatsmart skogsbruk, skriver debattförfattaren.

Bild: Arkivbild, TT

Annons

Med anledning av Sofia Mirjamsdotters ledartext Ställ om frivilligt, eller bli tvingad till det, i ST 22/7:

Vissa menar att ekonomisk tillväxt är oförenligt med klimatomställningen. Senast i raden är Sofia Mirjamsdotter som dels kritiserar Moderaternas klimatpolitik och dels verkar anse att konsumtion kommer omöjliggöra omställningen. Faktum är att det är helt fel. Sveriges koldioxidutsläpp har sedan 1970-talet tvärtom halverats – trots att vi ökat vår konsumtion och vår ekonomi nästan trefaldigats.

Jag kan, likt Sofia Mirjamsdotter, inte heller släppa klimatfrågan. En utmaning som kommer vara helt avgörande för vår framtid. Nio av tio svenskar är mycket eller ganska oroade för såväl förändringar i jordens klimat som miljöförstöring och försämrad havsmiljö. Denna oro syns både hos vänsterväljare och borgerliga väljare. Att Ulf Kristersson försöker locka till sig klimatförnekare, som Mirjamsdotter antyder, på grund av att han inte vill använda klimatkrisen som ett svepskäl för ökad statlig kontroll över människors liv, är helt taget ur luften.

Annons

Annons

Moderaterna vill ha mer fossilfri el, mer gröna transporter, bättre järnvägar, mer klimatsmart skogsbruk, mer trävaror som konkurrerar ut fossila produkter, utökade klimatavdrag och ökat klimatbistånd. Vilken omställning, om inte det som nämnts ovan, menar Sofia Mirjamsdotter att Sverige måste göra?

Tekniska innovationer är både nu och genom historiens alla epoker helt avgörande för att lösa kriser. Utan teknikförändring som förändrar hur vi producerar varor kommer utsläppen att öka, oavsett hur mycket den enskilde sorterar eller cyklar. Därför behövs fler företagsamma lösningar, inte färre.

Politikens uppgift är att låta dessa innovationer, som gör att vi får mer för mindre, att blomstra. Skatter och avgifter på befintlig, smutsig teknik ensamt löser inte det långsiktiga problemet. Det ska kosta att smutsa ned – men framför allt att det ska löna sig att hålla rent.

Så att klimatet tas på allvar från moderat håll kan Sofia Mirjamsdotter vara helt säker på. Moderaternas ambitiösa klimatpolitik bygger dessutom på att parallellt laga den klyfta som skapats mellan stad och land. Den tar hänsyn till andra viktiga värden i samhället, som ett fungerande liv för folk utanför storstäderna och att motverka påfrestande elkostnader för barnfamiljer. Det tror jag är en absolut förutsättning för att nå en långsiktigt hållbar omställning. Politik som i praktiken ställt grupp mot grupp har sällan fungerat väl.

Oskar Brusell (M), kandidat till riksdagen

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan