Annons

Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
Mer än bara ekonomi – de kommunala bolagen bidrar stort till Sundsvalls utveckling

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det sker alltid en avvägning mellan i vilken utsträckning bolagen ska bidra till koncernens ekonomi och hur mycket som ska stanna i bolagen för att bibehålla och utveckla starka bolag, skriver debattförfattarna.

Bild: Pontus Hellsén, Arkivbild

Annons

Med anledning av insändaren Sundsvalls kommun ska inte agera riskkapitalbolag, i ST 1/7.

Skribenten är orolig för den politiska styrningen av de kommunala bolagen. Vi vill ta tillfället i akt och reda ut en del missförstånd samt förklara hur de kommunala bolagen styrs och bidrar till kommunen som helhet.

I Stadsbackens uppdrag ingår att säkerställa att bolagen styrs och följs upp i den utsträckning som ägaren önskar. Bolaget arbetar också för ökad effektivisering i koncernen och stärkt samverkan mellan bolagen med kommunen som helhet. Stadsbacken har också i uppdrag att verka för att bolagen lämnar den avkastning till ägaren som definieras i ägardirektiven.

Annons

Annons

Det stämmer inte att Sundsvalls energi inte bidrar till koncernen ekonomiskt. De senaste tre åren har Sundsvall energi bidragit med i genomsnitt 27 miljoner kronor till kommunkoncernens resultat, energikoncernen som helhet har bidragit med 79 miljoner kronor och hela Stadsbackenkoncernen med 127 miljoner kronor. Många av bolagen styrs dock av tydliga lagar kring avkastning, vilket omöjliggör eller begränsar utdelningen. Exempel på det är MittSverige Vatten och Avfall. Andra bolag bidrar på andra sätt än ekonomiskt till Sundsvalls utveckling, exempelvis Midlanda och Näringslivsbolaget.

Utdelningen till ägaren från Stadsbacken har varit i snitt 102 miljoner kronor de senaste tre åren. Det sker alltid en avvägning mellan i vilken utsträckning bolagen ska bidra till koncernens ekonomi och hur mycket som ska stanna i bolagen för att bibehålla och utveckla starka bolag som kan fortsätta bidra till kommunens ekonomi och Sundsvalls utveckling.

De senaste åren har flera viktiga åtgärder vidtagits för att stärka samarbetet i koncernen. Exempel på det är ett utökat samarbete mellan Mitthem och SKIFU samt mellan Sundsvall Energi och Sundsvall Elnät. Andra exempel är ett utökat samarbete på IT-sidan vilket både minskar kostnaderna och stärker möjligheterna till samverkan ytterligare. Mycket är genomfört men det finns ännu mer att göra på samverkansområdet framöver.

Annons

Stadsbacken följer också upp att politiska beslut genomförs av bolagen. Det kan handla om allt ifrån att minska koldioxidutsläpp och sociala skillnader, till att bidra till skapandet av 5 000 nya jobb. 

Annons

De kommunala bolagen bidrar till Sundsvalls utveckling på så många mer sätt än med utdelning till ägaren. De skapar bra bostäder till rimliga priser, tillhandahåller rent vatten och en välfungerande avfallshantering, säkerställer att flygplatsen kunnat hållas öppen under pandemin och erbjuder fiberuppkoppling till stora delar av kommunen och bekymmersfri fjärrvärme till företag och privatpersoner. För att nämna några exempel.

Sundsvalls energi utreder möjligheten att på affärsmässiga grunder minska klimatutsläppen i Sundsvall i ett väldigt stort steg. Initiativet är intressant, men innan fullmäktige får ärendet på sitt bord ska flera delar utredas ytterligare. Det ligger bland annat i Stadsbackens uppdrag att säkerställa att så sker.

Bodil Hansson (S), Kommunstyrelsens ordförande

Petter Stenberg (S), ordförande i Stadsbacken

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan