Annons

Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
S: Vi investerar i välfärden för att ta Sundsvall framåt

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi vill göra en förflyttning, från ett lagom-läge där Sundsvall är relativt anonymt med lite av allt, till att ta en tydlig position präglad av stark utveckling och framtidstro, skriver debattförfattarna.

Bild: Jan Olby, Arkivbild

Annons

Vi Sundsvallsbor har mycket att vara stolt över. Sundsvall är en bra kommun att bo och leva i. Vi har en livskvalité som kombinerar den urbana miljön med Sveriges vackraste stadskärna samtidigt som vi erbjuder ett attraktivt friluftsliv. Vi har en brett och differentierat näringsliv, vi har ett bostadsbyggande som fortsätter i högt tempo och en välfärd som har närvaro i alla delar av kommunen.

Men vi vet att Sundsvall kan bättre. Vi vill mer. Vi vill bli fler Sundsvallsbor. Arbetslösheten ska bekämpas, fler elever ska nå målen i skolan och klyftorna ska minska. Vi vill göra en förflyttning, från ett lagom-läge där Sundsvall är relativt anonymt med lite av allt, till att ta en tydlig position präglad av stark utveckling och framtidstro.

Annons

För att ta det till nästa nivå behöver vi skapa ännu bättre förutsättningar för en levande stadskärna, skapa fler mötesplatser för idrott och kultur samt utveckla fler besöksanledningar. När vi lyckats med målet 5 000 nya jobb till 2030 är vi fler Sundsvallsbor och har ett skatteunderlag som gör att vi kan utveckla vår gemensamma välfärd. För att fler jobb ska skapas krävs bland annat utbildningsinsatser för de som idag saknar ett arbete, förbättrad infrastruktur och mer mark för företagsetableringar. 

Annons

Marknadsexperiment och vinstjakt har skapat en skola där elever från olika bakgrunder inte möts, och där resurser omfördelas från de som har störst behov till privata vinstutdelningar. I Sundsvall ska den bästa skolan vara den nära skolan och vi ska arbeta för att stärka den kommunala skolans konkurrenskraft. Mer pengar ska ges till elever med störst behov.

Äldreomsorgen behöver byggas ut. Med en ökad andel äldre behövs fler äldreboendeplatser och en stärkt hemtjänst. Personalen utgör kvalitén i välfärden och arbetsvillkoren behöver förbättras för att yrkena ska bli mer attraktiva. Med fler trygga anställningar förbättras villkoren för personalen samtidigt som kontinuiteten för omsorgstagaren förbättras. Sundsvall är en trygg kommun, men vi behöver arbeta med de utmaningar vi har.

Bruket av narkotika ska minska i Sundsvall, barn och unga i riskzon ska få stöd tidigare och skillnaderna i levnadsvillkor inom Sundsvall behöver minska. Ökar vi jämlikheten ökar vi också tryggheten. Vi socialdemokrater är redo att ta oss an Sundsvalls utmaningar. Vi väljer investeringar i jobb, välfärd och trygghet istället för skattesänkningar och privatiseringar. Sundsvall ska framåt. Tillsammans.

Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande

Niklas Säwén (S), kommunstyrelsens vice ordförande

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan