Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
MP: Vårt vindkraftsstöd skulle ge Västernorrland 177 miljoner årligen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lokal elproduktion stärker det egna näringslivet, skapar arbetstillfällen och sänker elpriserna. Men vissa kommuner producerar mer än de själva använder och det ska belönas, skriver debattförfattarna.

Bild: Arkivbild, TT

Annons

När Miljöpartiet gick in i regeringen 2014 var andelen elbilar som såldes inte ens en halv procent av nybilsförsäljningen. Nu utgör de nästan en tredjedel. För åtta år sedan var tanken om fossilfritt stål ofta avfärdad. Nu är det verklighet. Dessa förändringar har inte skett på grund av slumpen, utan tack vare gröna politiska reformer.

Det visar att klimatomställningen kan gå snabbt om den politiska viljan finns. Men ska den vara möjlig behöver det finnas tillräckligt mycket förnybar el som kan ersätta fossila bränslen. Därför är det skrämmande att nära fyra femtedelar av alla nya vindkraftverk stoppades förra året. 

En bidragande orsak till det är att vissa kommuner producerat el, men inte själva fått ta del av alla fördelarna. Lokal elproduktion stärker det egna näringslivet, skapar arbetstillfällen och sänker elpriserna. Men vissa kommuner producerar mer än de själva använder och det ska belönas.

Annons

Annons

Miljöpartiet vill att kommunerna ska belönas för sitt arbete med att bidra till omställning och välfärd i hela landet. Vi vill att staten ska skjuta till 10 miljoner kronor för varje terawattimme förnybar el som redan produceras inom kommungränserna, och 30 miljoner kronor för varje ny terawattimme el som tillkommer under detta decennium. Detta gäller inte bara för vindkraft, utan för alla förnybara produktionsformer. Det är viktigt eftersom flera prognoser pekar på att Sveriges elbehov kommer öka kraftigt.

Bara pengarna från vindkraftsproduktionen skulle göra stor skillnad. För Västernorrlands län skulle det innebära att kommunerna får dela på 177,4 miljoner kronor varje år, varav 39,9 miljoner kronor är ersättning för den vindkraft som redan finns, och 137,5 miljoner kronor för den vindkraft Energimyndigheten och Naturvårdsverket beräknat behöver byggas ut i länet.

Miljöpartiet vill också att de som bor nära en vindkraftsetablering ska ersättas. I dag kan de som äger marken kraftverken står på få betalt via arrendeavtal, men vi tycker också att de som bor i närheten av ny elproduktion ska få ersättning.

Nya platser för vindkraft måste dock väljas ut med hänsyn till biologisk mångfald och konkurrerande markanvändning, såsom renskötsel och besöksnäring.

Annons

Det är viktigt att Sveriges elproduktion stärks. Men den ska byggas ut på ett sätt som gynnar kommunerna som säger ja till mer elproduktion och som stärker de lokalsamhällen som ligger närmast nya etableringar. Miljöpartiet är det parti som hårdast driver att mer av nyttan från ny elproduktion också ska stanna lokalt, där pengarna kan användas till att stärka välfärden.

Lorentz Tovatt, klimat- och energipolitisk talesperson och riksdagsledamot för Miljöpartiet

Amanda Lind, riksdagskandidat och före detta kulturminister för Miljöpartiet

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan