Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Det behövs konkreta åtgärder för att stoppa mäns våld mot kvinnor

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Empirin är tydlig, socialtjänsten bidrar till att bistå män i att fortsätta utöva "coercive control" och eftervåld mot kvinnan och barnen, skriver insändarförfattaren.

Bild: Arkivbild

Annons

Med anledning av Skulden måste läggas på de våldsutövande männen, i ST 26/7.

Strandhäll och Fjällström menar att våldsamma män ska bära ansvaret och förändras. Vilka åtgärder eller på vilket sätt detta ansvar ska läggas på den våldsutövande mannen ges inte. För den mer insatta framstår detta som ogenomtänkt politiskt valfläsk. Debatten överlag rör allt för ofta det som går att se. I verkligheten finns ett stort antal kvinnor och barn vars vardag präglas av psykiskt våld.

Annons

Efter att en relation upphör finns dessutom en andel män som utövar eftervåld och "coercive control". Det ger inga blåmärken på armen men det leder till stort psykiskt lidande och ett liv präglat av våldsutövarens behov av att få utöva makt- och kontroll över både kvinnan och barnen.

Annons

Det bör också nämnas att mörkertalet är stort, alla anmäler inte våldet under relationen och andelen män dömda för våld mot kvinnan eller barnen är löjligt få till andelen. Man kan tycka att dessa kvinnor och barn är lika skyddsvärda och att de äger samma rättigheter, men så är inte fallet. Sammanställning av forskning visar nedslående resultat. Barns berättelser om våld osynliggörs, kvinnor som berättar om en våldsutövande pappa misskrediteras och bestraffas av bland annat socialtjänsten genom olika former av repressalier, domstolarna dömer barn till tvångsumgänge och barnens rättigheter tillgodoses inte i tillräcklig utsträckning.

År av studier och offentliga utredningar visar på allvarliga brister hos socialtjänsten. En myndighet vars handläggning präglas av subjektivt tyckande och stora brister i kompetens. Empirin är tydlig, socialtjänsten bidrar till att bistå män i att fortsätta utöva "coercive control" och eftervåld mot kvinnan och barnen. Trots detta faktum lyser frånvaron av åtgärder kring detta våld i Socialdemokraternas paket.

Jag ser fram emot en kunskapsdriven debatt och ett åtgärdspaket inkluderande alla former av våld och framför allt vilka åtgärder som kommer vidtas för att stoppa detta utövande genom socialtjänsten, domstolarna, skolan et cetera. För Strandhäll och Fjällströms kännedom kan sägas att dessa män sällan eller aldrig anser att de gjort något fel, de vet hur man "spelar spelet" och i grunden finns ett utstuderat manipulativt beteende.

Bakom stängda dörrar

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan