Annons

Annons

Annons

Kommunvalet i Sundsvall 2022

Debatt
Vänsterpartiet: Vi vill utlysa klimatnödläge i Sundsvall

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sommaren har varit varm, fuktig och regnig, men samtidigt har det varit torrare än någonsin. Europas skogar brinner, städerna översvämmar och floder torkar ut till den grad att de inte längre går att använda som transportleder.

Vänsterpartiet vill utlysa klimatnödläge i Sundsvall för att skicka en stark och tydlig signal om att vår klimatpåverkan måste beaktas i alla våra beslut – kommunala som privata, stora som små, skriver debattförfattaren.

Bild: Pontus Hellsén

Annons

Annons

Klimatkrisen är här. Det är sent, men det går att vända utvecklingen. Vi måste bara våga hantera miljö- och klimatfrågorna med den prioritet som krävs. Klimatkrisen är inte en valfråga bland andra – det är frågan om allas vår överlevnad!

Vänsterpartiet har en nationell politik för en rättvis, grön omställning med stora satsningar på bostadssektorn, transportsektorn, energi- och industriomställning samt investeringar. 

Vänsterpartiet vill utlysa klimatnödläge i Sundsvall för att skicka en stark och tydlig signal om att vår klimatpåverkan måste beaktas i alla våra beslut – kommunala som privata, stora som små. Coronapandemin har visat att vi kan samla oss, fokusera, göra gemensam sak, koordinera oss på olika nivåer i samhället samt rikta våra resurser mot ett gemensamt mål. Det är dags att göra det samma för klimatet.

Vi behöver även fatta ett kommunalt beslut om att det alltid är hänsyn till klimatet som ska gå först när det uppstår målkonflikter, till exempel mellan klimat och arbetstillfällen. Då måste vi även sätta in kompenserande åtgärder för den eller de som drabbas av ett beslut.

Samhället behöver byggas upp för att stödja beteenden som är bra för klimatet och Vänsterpartiet i Sundsvall vill därför lyfta upp och prioritera förslag som gynnar klimatet:

Annons

■ Cyklister och kollektivtrafik ska prioriteras.

■ Fossilfria transporter ska underlättas.

■ Trähus är en kolsänka och har företräde framför hus byggda av cement.

Annons

■ Lokalt producerade livsmedel är att föredra framför sådant som kräver långa transporter.

■ Uppmuntra aktiviteter som inte skapar klimatgaser.

Elisabeth Pettersson (V), kandidat till kommunfullmäktige i Sundsvall

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan