Annons

Annons

Annons

Kommunvalet i Sundsvall 2022

Debatt
Moderaterna: Vi vill fortsätta utveckla hela Sundsvallsregionen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sundsvall har under de senaste åren fokuserat på att utjämna sociala skillnader, bygga hyresrätter och skapa ett antal jobb till 2030. Mycket har handlat om siffror och ingen reflektion har gjorts över det som görs eller för vem det görs.

"Vi vill fortsätta utveckla hela Sundsvallsregionen och de upparbetade samarbetena – vi kan, och ska inte, lösa allt själva. Vi är starkare tillsammans som region", skriver moderaterna Alicja Kapica och Signe Weiss.

Bild: Jan Olby

I Moderaternas Sundsvall vill vi se till hela kommunen och ta bort de, av majoriteten, utpekade områdena. Att utgå från platsen och det och de som redan finns där och addera med respekt – oavsett var. Fråga medborgarna hur de vill bo och vad de behöver. Inte som nu stigmatisera genom att peka ut en plats och ge missriktad och många gånger oönskad omsorg som kan slå fel och bli kontraproduktivt och självuppfyllande.

Annons

Annons

I Moderaternas Sundsvall vill vi utveckla attraktiva lägen med närhet till puls och service i hela kommunen. Landsbygds- och samhällsutveckling på riktigt – som får hela Sundsvall att blomstra och utvecklas – 15 minuters samhällen på flera platser – inte bara med fokus på Stenstan. Detta bör gälla allt från enskilda villatomter till plats för flerbostadshus och hela bostadsområden. Dammsuga lägen, både stadsnära och på landsbygd, för att hitta attraktiva områden och utvecklingsbara fastigheter/tomter som uppfyller efterfrågan.

Omvandla stadsnära/samhällsnära lokaler till bostäder för att få mer liv och rörelse på en plats. Hållbart att använda det redan byggda. Skapar trygghet genom att människor frivilligt vistas på en plats dygnets alla timmar.

I Moderaternas Sundsvall behövs en arkitekturpolicy för att bygga vidare in i framtiden. En arkitekturpolicy signalerar självförtroende och en tydlig viljeinriktning.

Moderaterna Signe Weiss och Alicja Kapica.

Bild: Henrik Sandberg, Eva Lena Olsson

I Moderaternas Sundsvall är vi stolta förvaltare av det gemensamt ägda. Vi ska ha bättre underhåll och förvaltning av våra lokaler och annat vi har rådighet över. Vi ska också eftersträva att kommunala byggnader/anläggningar används 24/7 och året runt. Sammantaget ger det långsiktig hållbarhet (ekonomiskt, ekologiskt och socialt). Vi behöver dessutom tydligt ta höjd för krisberedskap som exempelvis översvämningar, cyberattacker, pandemier med mera. Värna den lokala vattenkraften och planera för solcellspark på förorenad mark.

Annons

Annons

I Moderaternas Sundsvall är kommunen till för medborgarna med fokuset: Vad kan vi göra för er? Vad behöver ni? Helhetsomtanke – både om privatpersoner och företag. Planera infrastrukturförändringar/ombyggnationer och kommunicera proaktivt om det. Det är A och O om vi vill ha ett blomstrande näringsliv och en välfungerande mobilitetslogistik (gå, cykel, bil, transporter, service).

I Moderaternas Sundsvall är Sundsvall större än Sundsvall. Vi vill fortsätta utveckla hela Sundsvallsregionen och de upparbetade samarbetena – vi kan, och ska inte, lösa allt själva. Vi är starkare tillsammans som region.

Signe Weiss (M)

Alicja Kapica (M)

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan