Annons

Annons

Annons

Debatt
Är en batterifabrik lösningen på Sundsvallsregionens utmaningar?

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sundsvallsregionen står inför en rad utmaningar för att bryta decennier av stagnerande befolkningsutveckling (se Sundsvalls Tidning 1 september).

Var uppstår alla nya jobb? Jo, i branscher där automatisering inte är lika vanlig, till exempel inom kunskap och innovation, skriver debattförfattarna.

Bild: Fredrik Söderberg

På senare tid har fokus främst varit att attrahera en större industri, en "game changer", samtidigt som det finns en mindre uttalad ambition att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt. Förebilden är troligtvis industriinvesteringarna i Norr- och Västerbotten.

Men, måste Sundsvallsregionen svara upp genom att locka en ny batterifabrik?

Annons

Det finns kortsiktiga effekter av en ny, stor produktionsanläggning. Högre efterfrågan på arbetskraft, ökad inflyttning, större skattebas för att finansiera offentlig service och så vidare. Gott så, men är det en långsiktigt hållbar lösning?

Annons

Sveriges välstånd bygger till stor del på förmågan att effektivisera produktion genom att automatisera så att allt färre arbetstimmar krävs per producerad enhet. I klartext – på längre sikt blir antalet anställda i en ny produktionsanläggning allt färre. Efterfrågan på arbetskraft inom produktionsindustrin minskar alltså, men samtidigt ökar antalet sysselsatta i Sverige, från 4,3 miljoner år 2001 till dagens 5,4 miljoner.

Var uppstår alla nya jobb?

Jo, i branscher där automatisering inte är lika vanlig, till exempel inom kunskap och innovation. Här är tillgången till högre utbildning viktig. Universitet och högskolor attraherar en yngre befolkning, ger inflyttning och nya idéer. Där utgör Umeåregionen ett tydligt exempel på universitetets betydelse där tillväxt numera till stor del drivs av små innovativa företag inom bland annat spelindustri, finans och skogsmaskiner.

Hur attraheras sådana verksamheter?

Om inriktningen är kunskaps- och innovationsdriven utveckling torde Mittuniversitetet ha en roll att spela. Hög kvalitet i utbildningen ger studenter en positiv bild av regionen och kan göra att fler stannar kvar efter studierna. Ett högre söktryck kan också leda till att fler väljer att studera i regionen. Även god forskning, samarbete med andra lärosäten och samverkan mellan forskare och företrädare för privat och offentlig sektor är avgörande.

Annons

Annons

Vad blir slutsatsen?

Jo, att investeringsvågen i Norr- och Västerbotten kan vara till hjälp för Sundsvallsregionens ambition att ställa om mot en mer kunskaps- och innovationsdriven utveckling. Om en batterifabrik blir verklighet är det viktigt att även en forsknings- och utvecklingsavdelning etableras. Att endast satsa på nya produktionsanläggningar utan utvecklingsavdelningar kan cementera befintliga strukturer och hämma långsiktigt hållbar utveckling.

Vi vet att systematiserad samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor är en viktig faktor för regional utveckling. För att stärka regionalekonomisk forskning och öka kunskapen om faktorer som påverkar utvecklingen i Västernorrlands och Jämtlands län initierar vi därför en satsning på studier om kunskaps- och innovationsdriven tillväxt.

I den satsningen välkomnar vi näringsliv, offentlig sektor och andra intresserade parter.

Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet

Peter Öhman, centrumledare CER, Mittuniversitetet

Johan Lundberg, föreståndare CERUM, Umeå universitet

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan