Annons

Annons

Annons

Debatt
Nej till nya stambanor bromsar tågtrafiken – även i norr

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det finns en förhärskande uppfattning i vårt län, att nya stambanor för höghastighetståg är en onödig investering och att pengarna istället skulle kunna läggas på nya Ostkustbanan. Det visar Marcus Backholm Bohlin prov på i sin ledare i ST.

För att få ut största möjliga nytta av Ostkustbanan, både för gods- och persontrafik, krävs att anslutande kopplingar i södra Sverige också fungerar. För det behövs helt nya stambanor, skriver debattförfattarna.

Dubbelspår för Ostkustbanan mellan Härnösand och Gävle är nödvändigt att bygga ut så snart som möjligt, om det råder ingen tvivel. En snabb utbyggnad är något som Miljöpartiet länge drivit, i länet såväl som i riksdagen. Men det besked som högern och SD nu lämnat är inget att fira för oss som vill se en ny Ostkustbana. Tvärtom innebär det ett dråpslag mot tågtrafiken i hela landet, även för oss i norra Sverige.

Annons

Annons

För att få ut största möjliga nytta av Ostkustbanan, både för gods- och persontrafik, krävs att anslutande kopplingar i södra Sverige också fungerar. För det behövs helt nya stambanor. Det är i dag för trångt på spåren, det räcker inte att enbart rusta upp de gamla.

Att ställa höghastighetsbanor mot Nya Ostkustbanan, Norrbotniabanan eller liknande är ett feltänk. Alla dessa satsningar på järnvägen behövs. Det är snarare mot kostsamma motorvägsprojekt i storstadsområdena vi bör rikta vår uppmärksamhet vad gäller infrastrukturprojekt som slukar stora mängder pengar. Förbifart Stockholm har ständigt försenats och fördyrats, nu senast med upp till nio miljarder. Det är investeringar som gör det svårare för Sverige att nå klimatmålen och helt går vår landsända förbi.

Nya analyser från konsultbolagen WSP och Kreera visar på god lönsamhet för de nya stambanorna. Med ny teknik som brobanor skulle priset för att bygga bli lägre per mil än med konventionell teknik, enligt Trafikverkets egna beräkningar.

Högerns besked är inget annat än ett svek mot tågresenärer i hela Sverige. Tågkaoset drabbar redan många och prognoser visar på allt större brister då fler vill åka tåg och transportera gods på järnväg. Moderaternas meritlista är också föga imponerande när det kommer till järnvägen. Norrbotniabanan försenades med över ett decennium till följd av regeringen Reinfeldts beslut att prioritera bort den. Med den historien är det svårt att tro att en ny högerregering skulle prioritera järnväg i norr.

Annons

I ett europeiskt perspektiv ligger Sverige långt efter i utvecklingen av tågtrafik. Risken är nu stor att nödvändiga investeringar i svensk järnvägsinfrastruktur fördröjs och Sverige halkar efter ytterligare. Att som högern med en servettskiss riva upp åratal av planering och satta avtal är djupt olycklig infrastrukturpolitik.

Annons

Ska vi lyckas med omställningen av transportsektorn måste vi se på systemet som en helhet. Nya stambanor är nödvändigt för att också tågen i norr ska kunna hålla tiderna. Utbyggd tåginfrastruktur, både i norr och söder, behövs för att industrin ska kunna frakta gods från Sverige vidare ut i Europa. För det behövs både nya stambanor för moderna tåg och dubbelspår på Ostkustbanan.

Johanna Simonsson, Miljöpartiet Sundsvall

Tomas Frejarö, Miljöpartiet Härnösand

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här!

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan