Annons

Annons

Annons

Debatt
Arbetsförmedlingen: Felaktig kritik – vi vill lösa bristen på chaufförer

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den senaste tiden har medier uppmärksammat att Arbetsförmedlingen valt att minska antalet orter för buss- och lastbilsutbildningar, däribland Sundsvall. Branschen är av naturliga skäl negativ till det, och vi är väl medvetna om att det handlar om bristyrken och delar uppfattningen att fler behöver utbildas.

Branschen och Arbetsförmedlingen är eniga: det råder stor brist på buss- och lastbilschaufförer i Sverige. Men att förenkla bilden och skylla problemet på Arbetsförmedlingens strategier är felaktigt, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Men skälet till att vi inte förlänger vissa avtal är helt enkelt att vi har svårt att fylla utbildningarna med arbetssökande. Branschen säger nu i media att kraven i den nuvarande upphandlingen är för högt ställda för många av de arbetssökande. Det är Arbetsförmedlingen som fastställer kraven i upphandlingen av en arbetsmarknadsutbildning, men vi har lyssnat på branschorganisationens önskemål och förväntningar kring till exempel kunskaper i svenska.

Annons

Annons

De arbetssökande som anvisas till en utbildning genomgår test och kartläggning där många tyvärr inte bedöms lämpliga att gå vidare på grund av att de har för svaga svenskakunskaper. Den bedömningen görs av de utbildningsleverantörer som vi har upphandlat. Just kunskaper i svenska är något som branschen varit väldigt noga med. Att vara chaufför är ansvarskrävande och det gäller i synnerhet för busschaufförer som ska transportera människor.

Samtidigt ligger det även ett ansvar på branschen att underlätta kompetensförsörjningen. Det handlar bland annat om att se över arbetsvillkoren för att locka fler personer till dessa yrken, och inte minst för att kunna behålla befintlig personal.

Vårt kärnuppdrag är att hjälpa dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Tre av fyra av de inskrivna på Arbetsförmedlingen bedöms dock i nuläget ha en svagare konkurrensförmåga. Det handlar om dem saknar gymnasial utbildning, är födda utanför Europa, har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller arbetslösa 55 år och äldre. Tyvärr är det alltså många som i dagsläget inte är redo att gå en arbetsmarknadsutbildning.

I och med att avtalet i Sundsvall inte förlängs finns nu en viss möjlighet att justera kraven i nya upphandlingar så att vi kan anvisa fler till nya utbildningar – och på så sätt få ut fler i arbete. Målet är att återigen starta upp utbildningar på fler orter redan i början av nästa år. Även den här gången utformas kraven i upphandlingen i nära samverkan med branschen.

Annons

Annons

Flera arbetssökande behöver utbilda sig till buss- och lastbilschaufförer, men det måste ske med en bibehållen kvalitet. Tillsammans med branschen tror och hoppas vi att vår nästa upphandling kan innebära att fler kan utbilda sig – det tjänar hela Västernorrland på.

Annika Pegelow, tillförordnad verksamhetsområdesdirektör på Arbetsförmedlingen

Mikael Eriksson, enhetschef på Arbetsförmedlingen i Södra Västernorrland

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här!

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan