Annons

Annons

Annons

Debatt
Polisen i förskolan – en viktig pedagogisk utmaning för nollvisionen

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Riksdagen antog nollvisionen 1997 och ska ledas av statliga myndigheter. En av dessa är polisen. För att det förebyggande arbetet mot död och hälsoförluster ska lyckas måste offentliga samtal föras mellan polisen och allmänheten. Därför måste barn och unga inkluderas i samtalen. Polisens delaktighet i förskolan skulle kunna vara ett steg att utveckla nollvisionen.

Områdespolisen och förskolor i Stockholm började förra året ett samarbete genom att polisen träffade barn i förskolan. Målet var att avdramatisera polisens roll. Det skulle vara intressant om denna modell kunde spridas i landet och även omfatta trafiksäkerheten, skriver debattförfattaren.

Bild: TT, Arkivbild

Nollvisionen har varit en mycket framgångsrik vision. Mycket arbete läggs ned av statliga myndigheter att höja nivån för det förebyggande arbetet. Det är viktigt med en helhetssyn på trafiksäkerheten och det är därför viktigt att det sker samverkan mellan myndigheterna.

Annons

Annons

Polisen har en viktig roll i nollvisionsarbetet. Men de senaste årens tystnad från polisens sida i trafiksäkerhetsfrågorna är bekymrande. Man skulle till och med kunna oroa sig för att deras engagemang är dalande. Någon offentlig utvärdering av polisens nollvisionsarbete har inte synts till. Den synliga uppgift som polisen har innebär att föra samtal och dialoger med barn, ungdomar och familjer om säkerhet i trafiken. Polisens rätt till våldsanvändning får aldrig överskugga det nationella nollvisionsarbetet. Låt trafiksäkerheten få ta plats på polisutbildningar och i ledningsstrukturen.

Jag har på nära håll följt tragiska konsekvenser av polisens våldsanvändning; biljakterna i trafiken. Dagens biljakter sker under mycket betänkliga former. Det är ett moment som är ett av de allra mest farliga som polisen utför samtidigt som allmänheten är tämligen dåligt insatt i riskerna. Kanske vore detta något att lyfta upp i trafikskolorna.

Områdespolisen och förskolorna på Järvafältet i Stockholm började förra året ett samarbete genom att polisen träffade barn i förskolan. Ett engagemang som uppskattades av barn, föräldrar, personal och polisen. Målet var att avdramatisera polisens roll. Det skulle vara intressant om denna modell kunde spridas i landet och även omfatta trafiksäkerheten.

Annons

Ett förebyggande arbete mot ohälsa, skador och död måste stärkas. Vi har en nollvision som kan bli bättre och utvecklas till en ny nivå där barnen och förskolorna kunde ges en större plats. Jag menar att polisen måste förändra sitt förebyggande arbete i grunden och att områdespolisen i Stockholm redan har lagt grunden för ett sådant arbete. Här finns goda möjligheter för både skolan och socialtjänsten att följa med på förändringsarbetet.

Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin, Umeå universitet, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här!

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan