Annons

Annons

Annons

Skifuhärvan

Debatt
Medborgarna förtjänar ledarskap som agerar med transparens och öppenhet

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Efter att Bodil Hansson offentliggjorde uppgifterna om relationen till Skifus tidigare vd kvarstår många frågor som Sundsvallsborna måste få svar på.

Det är klart vi känner sympatier med Bodil Hanssons privata situation, men som förtroendevald, oavsett partifärg, behöver funktionen kunna granskas, skriver Ronja Strid (KD), Alicja Kapica (M) och Ina Lindström Skandevall (L).

Bild: Katarina Vikström

Vi vill börja med att slå fast att Bodil Hanssons privata relationer är just privata. Att bli utsatt för hot och försök till utpressning så som skett här är aldrig okej och det är bra att det nu är polisanmält. Dock är det viktigt att kunna skilja på det som Bodil Hansson som person blivit utsatt för, och hur hon i rollen som kommunstyrelsens ordförande och Socialdemokraterna som parti har hanterat detta. Där har det begåtts flera allvarliga formella fel och det måste belysas och utredas. Det påverkar det samlade förtroendet för Bodil Hansson och Socialdemokraterna.

Annons

Annons

Rollen som kommunstyrelsens ordförande är den högsta posten inom Sundsvallspolitiken. Det handlar bland mycket annat om att agera i kommunens bästa och bygga förtroende för kommunen. Det är ett stort ansvar och det förpliktigar också att innehavaren av posten följer de rutiner som hen själv beslutat om. I detta sammanhang har inte Bodil Hansson gjort det.

Under lång tid hemlighölls de påtryckningarna. Personer som kunde bidra och kommunens säkerhetsskydd fick reda på händelserna några dagar innan uppgifterna blev offentliga. Påtryckningarna polisanmäldes inte förrän flera dagar efter allt offentliggjordes. Informationen har däremot delats, för över ett år sedan, till partivänner i Socialdemokraterna. Att Socialdemokraterna av allt att döma har hanterat det här som en partiangelägenhet snarare än en säkerhetsfråga för Sundsvalls kommun, har försatt kommunen i ett sårbart läge.

Uppgifterna offentliggörs dessutom en kort tid efter valet och några dagar efter att Bodil Hansson blivit formellt vald till kommunstyrelsens ordförande. Det väcker också frågor. Hur stor hänsyn till timing har tagits inom Socialdemokraterna? Inte heller finns dokumentation från det tillfälle när informationen till slut nådde kommundirektör Jonas Walker. Här har man frångått de säkerhetsrutiner och regelverk som man, återigen, själva utformat.

Dessutom har Bodil Hansson under samma tidsperiod som hon uppger att hon haft kontakt med den tidigare vd:n för det kommunala bolaget tagit stora beslut som rört Skifu direkt och indirekt. Uppdrag om att göra om lokaler till bostäder och förvärvet av centralstationen är några exempel. Att delta i dessa beslut, vilket Bodil Hansson har gjort, är enligt sakkunniga en uppenbar situation där opartiskheten kan ifrågasättas. Det är med andra ord fråga om en jävsituation.

Annons

Annons

Allt det ovanstående får oss att agera i denna fråga. Sundsvalls medborgare förtjänar ett ledarskap som agerar med transparens och öppenhet. Det är klart vi känner sympatier med Bodil Hanssons privata situation, men som förtroendevald, oavsett partifärg, behöver funktionen kunna granskas.

Vi vill nu se en oberoende utredning som kan titta på vilka eventuella fel som begåtts, och utifrån de svar vi får, så får vi se vilket förtroende för kommunalrådet som återstår.

Alicja Kapica (M), oppositionsråd

Ronja Strid (KD), gruppledare

Ina Lindström-Skandevall (L), gruppledare

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här!

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan