Annons

Annons

Annons

Debatt
Ett elitistiskt synsätt gynnar inte utvecklingen i vår region

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I debattartikeln "Dra tillbaka utnämningen av Mittuniversitetet" föreslår företrädare för Timbro att Mittuniversitetet ska förlora rätten att kalla sig universitet. Det visar på okunskap om vilken forskning och undervisning som bedrivs på Mittuniversitetet. Dessutom visar det på en elitistisk syn på kunskap som ska vara förbehållen ett fåtal. Det är ett synsätt som är direkt skadligt för Sverige som kunskaps- och välfärdsnation och utvecklingen i vår region.

Så tvärt emot Timbro ser vi ett stort värde i den undervisning och forskning som sker på Mittuniversitetet. Istället för att avveckla så vill vi utveckla, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Sverige är och ska även framåt vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. Den allt snabbare globaliseringen gör att de som är bäst förberedda kommer att kunna hävda sig bättre i en allt tuffare konkurrens. Detta gäller för såväl människor som nationer. För att stå starka måste vi konkurrera med hög kompetens och goda arbetsvillkor – inte med låga löner.

Annons

Utbildning och forskning är av central betydelse för tillväxten och utvecklingen i vårt land. För att lyckas behöver vi öka investeringarna i utbildning och det är av stor betydelse att fler ungdomar fortsätter att studera efter gymnasiet. Vi socialdemokrater har under årtionden aktivt arbetat för att alla unga, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet till högre studier. Vi har därför arbetat för nya högskolor och universitet runt om i hela Sverige. De har en mycket stor betydelse för att locka ungdomar från studieovana hem. För många är det lättare att börja studera om utbildningen finns på nära håll.

Vi har en stor utmaning att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen. Det gäller inom väldigt många yrken och verksamhetsområden. Exempelvis kommer behoven av mer personal inom välfärden att öka i takt med en ökande andel äldre. Vi ser också ett stort intresse för gröna industrietableringar i Norra Sverige där det efterfrågas både fler människor att anställa och nya kompetenser.

Mittuniversitetet har här en betydelsefull roll i att erbjuda attraktiva utbildningar med hög kvalitet och en tydlig arbetslivsanknytning för att bl.a. öka möjligheten för den studerande att få jobb i regionen. Samtidigt kan universitetet bedriva forskning som kommer regionen och samhället till nytta. Det ligger också i linje med Mittuniversitetets vision om att vara ”…ett globalt universitet med regionalt engagemang där vi forskar och utbildar för hela livet”.

Annons

Annons

Det livslånga lärandet kommer fortsatt vara viktigt för utvecklingen i regionen och kan mötas med Mittuniversitetet som motor. Universitetet har hittills varit framgångsrikt och kan med rätt förutsättningar utveckla sin verksamhet. Sedan början av 1990-talet har andelen högutbildade i den region som Mittuniversitetet verkar i mer än fördubblats. Vi vet också att omkring hälften av de som studerar i regionen stannar kvar.

Så tvärt emot Timbro ser vi ett stort värde i den undervisning och forskning som sker på Mittuniversitetet. Istället för att avveckla så vill vi utveckla. Ett första bra steg vore att öka de campusförlagda utbildningarna i Sundsvall.

Peder Björk (S), riksdagsledamot, Lisa Tynnemark (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden Sundsvall, Jimmy Nyman (S), ordförande (S)-studenter Sundsvall

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här!

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan