Annons

Annons

Annons

Skifuhärvan

Debatt
Kvinnliga politiker bedöms hårdare i media – ST svarar direkt

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En dryg vecka har gått sedan Bodil Hansson berättade om sin kortare relation med Skifus ex-vd. Sedan dess, och i skrivande stund, har ST publicerat 13 artiklar, 11 insändare, 2 ledare och 1 krönika, där Hanssons kärleksrelation har huvudrollen. Dessutom har SVT och P4 publicerat 11 respektive 6 inslag med huvudfokus på den avslutade relationen.

Kvinnor missgynnas i medierapporteringen och har svårare att överleva en skandal. Vi får hoppas att Bodil Hansson tar sig igenom detta, skriver signaturen "Statsvetare".

Bild: Eva-Lena Olsson

Tobias Bromander studerade i sin doktorsavhandling 2012 huruvida kvinnor och män behandlas olika av massmedia vid politiska skandaler och resultatet visade att det finns flera skillnader till nackdel för kvinnliga politiker. Medierna bevakar skandaler där kvinnliga politiker är inblandade i större utsträckning än män och bevakningen av kvinnors skandaler tenderar att vara mer långvarig. Bromanders avhandling visar att media i den genomsnittliga skandalen med en manlig politiker i huvudrollen publicerar 35 artiklar vilket kan jämföras med att motsvarande skandal där en kvinna är huvudperson publiceras 68 artiklar.

Annons

Annons

Dessutom skiljer sig fokus åt i bevakningen beroende på om det är män eller kvinnor som begått misstag. När män är huvudperson fokuserar rapporteringen på händelsen medan när det handlar om kvinnor ligger koncentrationen på kvinnorna själva och deras personliga ansvar. I kvinnornas fall ifrågasätts de för sin duglighet och huruvida de kan sitta kvar, vilket skiljer sig från frågeställningarna runt männen som utgår från vad som har hänt och varför det blev som det blev.

En annan skillnad som forskningen visar är att skandaler med kvinnor oftare rör privata förhållanden medan männens skandaler oftare rör politiska misstag eller missbruk av offentliga medel. Dessa könsskillnader i nyhetsbevakningen av politiska skandaler känns igen från den senaste veckan.

Stor uppmärksamhet har legat på Bodil Hanssons lämplighet som kommunalråd och hennes privata relation. SVT har gjort reportage om vad Sundsvallsborna tycker om hennes hemliga relation samt ett inslag om vad kommuntopparna visste om relationen. Ett tydligt exempel på medias bedömning av nyhetsvärdet i hennes privatliv snarare än själva sakfrågan.

Mot bakgrund av den forskning som finns har jag väldigt svårt att tänka mig att medierna hade haft samma utgångspunkt om de tidigare kommunalråden Peder Björk eller Jörgen Berglund varit inblandade i en liknande situation. Kvinnliga politiker bedöms hårdare i media, deras snedsteg bevakas under en längre tidsperiod och utgångspunkterna i rapporteringen ser olika ut om det handlar om manliga eller kvinnliga politiker. Kvinnor missgynnas i medierapporteringen och har svårare att överleva en skandal.

Annons

Min slutsats är att Backholm Bohlin har fel i sin ledare där han påstår att mediadrevet varit likartat om en manlig politiker utsatts för samma sak. Självklart måste situationen granskas men jag är övertygad om att rapporteringen sett annorlunda ut om kommunalrådet varit en man. Kvinnor har det tuffare i politiken och utsätts för mer hot än män.

Annons

Vi får hoppas att Bodil tar sig igenom detta, Sundsvall behöver Bodil Hansson som kommunstyrelsens ordförande.

Statsvetare

SVAR DIREKT:

Hej Statsvetare! Det stämmer att kvinnor har det tuffare i politiken och utsätts för mer hot än män, det finns det forskning som visar. Det är också ett ämne som vi vid flertalet tillfällen har rapporterat om.

Det som förvånar mig i din insändare är hur du har läst artiklarna i Sundsvalls Tidning. Fokuset har inte legat på den kärleksrelation som Bodil Hanssons berättar om, utan på den efterföljande utpressningssituation som Hansson beskriver. För att förstå den upplevelsen så behöver vi som tar del av berättelsen också få kännedom om den tidigare relationen. Därför publicerar vi även den delen av Hanssons berättelse.

Vår första artikel den 4 november har lett till en rad konsekvenser inom politiken i Sundsvall, till exempel har oppositionen krävt att händelserna utreds samt väckt frågan om möjligt jäv. Självklart rapporterar vi om de politiska följderna av att de tidigare hemliga uppgifterna blivit kända.

Forskning kring hur medier rapporterar olika beroende på om det handlar om kvinnor eller män är viktig, men att det finns övergripande skillnader innebär inte att det per automatik finns samma skillnader i all nyhetsrapportering. Så låt oss göra en snabbanalys av våra artiklar kopplat till de forskningsresultat du hänvisar till:

Annons

■ Våra publiceringar har fokuserat på händelserna, artiklarna har utgått från att försöka reda ut vad som har hänt och varför och vi har lyft frågor om huruvida misstag har begåtts inom såväl politiken som kommunledningen. Alltså de kriterier som du lyfter fram som typiska i granskningar av manliga politiker.

■ Vi har också lyft frågan om kommunalrådets ansvar och rapporterat om Sverigedemokraterna som inte tycker att kommunalrådet ska sitta kvar på sin post. Alltså det du lyfter som typiska i granskningar av kvinnliga politiker.

Annons

Vår rapportering innehåller alltså både “typiskt manligt” och “typiskt kvinnligt”. Ett annat ord för det är att ge flera perspektiv, vilket vi alltid strävar efter i vår journalistik. Att så tvärsäkert påstå att vi skulle ha rapporterat annorlunda i den här situationen riskerar att flytta fokuset till fel ställe - från det politiska till det privata.

Karin Näslund, chefredaktör och ansvarig utgivare

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här!

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan