Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
Politiska majoriteten: Fler elever i Sundsvall ska klara skolan

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Signaturen "Lärare i Sundsvall" önskar, i en insändare i ST 7/11, svar från politikerna hur man vill satsa på skolan i Sundsvall.

Nästan 15 000 av Sundsvalls barn och elever går i en kommunal förskola eller skola och varje dag genomförs undervisning och pedagogisk verksamhet som vi är oerhört stolta över, skriver debattförfattarna.

Bild: TT

För oss i den politiska majoriteten, S, V och C, är prioriteringen solklar – fler elever ska klara skolan. Vi ska göra vad vi kan lokalt för att öka likvärdigheten mellan Sundsvalls skolor. Det kanske viktigaste verktyget för det är det pågående arbetet att reformera resursfördelningen så att elevernas förutsättningar i större utsträckning styr fördelningen av pengar.

Annons

Annons

Just nu pågår arbetet med kommunens mål- och resursplan som ska beslutas vid kommunfullmäktige i december. Det vi redan nu vet och har kommunicerat är att det tidigare beslutade sparkravet på barn- och utbildningsnämnden kommer tas bort. En nollvision mot problematisk skolfrånvaro kommer att utarbetas. Vi kommer under den här mandatperioden prioritera att stärka elevhälsan genom fler kuratorer som får ett samordnande ansvar för arbetet med närvarokulturen inom skolan. En förstärkt läsgaranti ska införas där exempelvis lovskola, intensivläsning och särskilt fokus på läsning i  fritidsverksamheten planeras. Arbetet med att rusta upp lärmiljöer fortsätter, bland annat genom flera nya förskolor och en ny skola i Bredsand.

Detta är några av de satsningar vi kommer att göra. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan kommer att beslutas i februari nästa år, där kommer våra målsättningar och prioriteringar att framgå tydligare.

Kommunens skolor har, utifrån olika utmaningar, en resa att göra. Men vad som sällan hamnar i rampljuset är allt fantastiskt arbete som görs dagligen runt om på våra förskolor och skolor. Nästan 15 000 av Sundsvalls barn och elever går i en kommunal förskola eller skola och varje dag genomförs undervisning och pedagogisk verksamhet som vi är oerhört stolta över.

Annons

Lisa Tynnemark (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden

Klara Hedin (V), ersättare barn- och utbildningsnämnden

Susanne Strömqvist (C), ledamot barn- och utbildningsnämnden

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här!

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan