Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
Det finns inga planer på att ta bort motionsspåret Ryggkurvan

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ragnhild Widgren skriver i en insändare i ST 16/11 om förslaget i översiktsplanen att pröva bostadsbyggande i anslutning till Ryggkurvan.

Vi vill med anledning av debatten reda ut några missförstånd. Det finns inga planer på att ta bort motionsspåret, det är en sjundedel av spåret som kommer att dras om, skriver debattförfattarna.

Bild: Fredrik Söderberg

Vi vill med anledning av debatten reda ut några missförstånd. Det finns inga planer på att ta bort motionsspåret, det är en sjundedel av spåret som kommer att dras om. Den nya översiktsplanen pekar ut två möjliga områden för samhällsutveckling i området, ett för bostäder och ett för utbyggnad av skolverksamhet.

Annons

Från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet har vi sagt att vi är beredda att pröva bostadsbyggande då vi ser ett behov av fler bostäder i området och vi ser att det är en bra plats med bra avstånd till både kollektivtrafik, större arbetsplatser och service.

Annons

När det gäller utbyggnad av skola eller förskola i närheten av Ryggkurvan har vi sagt att vi behöver mer underlag innan vi går vidare. Vi vill veta hur behovet av utbildningsplatser ser ut just i det området och så är vi angelägna att se hur en utbyggnad skulle påverka förutsättningarna för friluftslivet och möjligheterna att bibehålla områdets nuvarande form. 

Om fullmäktige antar förslaget till översiktsplan så är området vid Lindgården ett av väldigt många områden som pekas ut som möjliga för bostadsbyggande. Hela planen innehåller möjliga utvecklingsområden motsvarande totalt 10 000 nya bostäder. En utveckling av vår kommun som går helt i linje med Sundsvalls väg framåt och 5 000 nya jobb till 2030.

I det underlag som stadsbyggnadsnämnden tagit fram synliggörs hur ett eventuellt tillskott av bostäder skulle påverka Ryggkurvan. Det är en sjundedel (1/7) av spåret som är föremål för förändring. Längden på spåret skulle vara som i dag och topografin likartad. Spårets längd och utformning har varit en viktig fråga för oss i den politiska majoriteten då vi vet att Ryggkurvan är ett populärt motionsspår och välanvänd plats för många Sundsvallsbor.

Om Region Västernorrland, som markägare, väljer att gå vidare och fortsätta med sina bostadsplaner väntar en detaljplaneprocess. I den processen kommer ytterligare möjlighet till demokratisk påverkan att finnas, och det kommer också att göras avvägningar mellan olika intressen så som bostäder, offentlig verksamhet och påverkan på natur- och friluftsliv.

Annons

Annons

I Sundsvalls kommuns vision säger vi att vi ska bygga ett hållbart Sundsvall med plats för alla, det står vi fast vid och vår ambition är att det ska finnas goda möjligheter att njuta av friluftslivet vid Ryggisspåret även i framtiden.

Niklas Säwén (S), vice ordförande kommunstyrelsen

Niklas Evaldsson (V), ordförande kultur- och fritidsnämnden

Magnus Persson (C), vice ordförande stadsbyggnadsnämnden

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här!

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan