Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
Majoriteten elever ger gott betyg till Sundsvallsskolor

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi vill med denna artikel nyansera och ge en annan bild av den kommunala skolan i Sundsvall.

Under tre år har vi genomfört projektet "Motivation för lärande – grundskolan" där vi forskat om elevers motivation för lärande i klass 3, 6 och 8 i fem av kommunens grundskolor, skriver debattförfattarna.

Bild: Jessica Gow/TT

Under ett flertal år har vi läst om elevernas sjunkande resultat i Sundsvalls skolor. Under tre år har vi genomfört projektet "Motivation för lärande – grundskolan" där vi forskat om elevers motivation för lärande i klass 3, 6 och 8 i fem av kommunens grundskolor. Mer än 800 elever har besvarat en omfattande enkät om vad som motiverar dem eller inte till lärande samt deras syn på skolan, lärare och andra lärandefaktorer. Därtill har vi genomfört enkäter och intervjuer med elever, lärare, elevhälsopersonal och rektorer. Med andra ord har vi ett omfattande empiriskt underlag. Ett empiriskt material som i analyser visar en betydligt bättre bild av läget i de kommunala skolorna än vad de nationella resultatredovisningarna anger.

Annons

Annons

Några av våra resultat är följande; en stor majoritet av eleverna anser att skolan är en plats som de gillar och där de lär sig mycket. De känner sig trygga, de vill lära sig så mycket som möjligt och de anser att det är viktigt att delta på lektionerna. De upplever att deras lärare är rättvisa och anstränger sig för att eleverna ska lyckas.

För majoriteten av eleverna är motivationen/drivkraften för lärande inte primärt att få bra betyg eller skriftliga omdömen, utan drivkraften är att lära sig så mycket som möjligt. Vår forskning ger således både lärare och den kommunala skolan i Sundsvall ett gott betyg ur elevernas perspektiv, vilket är en bra utgångspunkt att bygga vidare på i framtida utvecklingsarbeten.

Eftersom vi inte ser motivation endast som en individuell egenskap, utan att motivation formas i ett samspel mellan situation och person är resultaten av vår studie glädjande eftersom skolorna, enligt eleverna, erbjuder goda lärmiljöer och engagerade lärare.

Framgångsrikt lärande sker i pedagogiska möten som karaktäriseras av förtroende, omsorg och respekt, vilket lärarna förmedlar till eleverna, enligt elevsvaren.

Studiemotivation påverkas av känslor, men också av studiestrategier och de lärmiljöer eleven befinner sig i. Med detta som utgångspunkt kan skolorna ta tag i de utvecklingsområden som också framgår i våra resultat, exempelvis att fokusera svenska och matematik på ett elevaktivt sätt samt att analysera möjligheterna till mer av gemensamma lärandesituationer i förhållande till enskilt arbete. I våra resultat framträder också behovet av elevhälsans samordnade arbete för att elever ska må bra och vara framgångsrika i skolan. Dessutom behövs aktiva, stöttande vårdnadshavare.

Annons

Annons

Sammanfattningsvis ger Sundsvalls kommuns skolor eleverna en god plattform för motivation och lärande. Lärare och övrig skolpersonal kan sträcka på sig och ta emot elevernas goda vitsord. Vi andra kan hjälpa till att förstärka den positiva bilden av skolans arbete som eleverna ger.

Lena Boström, professor, Mittuniversitetet

Göran Bostedt, docent, Mittuniversitetet

Malin Holmström-Rising, docent, Mittuniversitetet

Ingela Stenberg, doktorand, Mittuniversitetet

Veronica Eriksson, förstelärare Bergsåkers skola

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här!

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan