Annons

Annons

Annons

Miun ifrågasätts

Debatt
De nya universiteten behövs för tillväxt i hela landet

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den senaste tiden har det varit höga tongångar om de nya universitetens vara eller icke vara. Vi hävdar att det är mer pang för pengarna att satsa på Mittuniversitetet och övriga nya universitet.

På Mittuniversitetet finns världsunik forskning som ofta görs i samarbete med näringslivet och skapar direkt nytta i vår region, skriver debattförfattarna.

Bild: Ove Öst

Såväl företrädare från äldre universitet som tankesmedjor och politiker vill se färre universitet. Genom att koncentrera resurserna till färre enheter, gärna de äldre universiteten, ska bättre forskningsresultat uppnås, menar debattörerna.

Vi hävdar att bilden av att nya universitet producerar sämre forskning inte stämmer och att argumentationen dessutom visar på en elitistisk syn om att högre utbildning ska vara svåråtkomlig, men vi håller med om att Sverige är och ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation.

Annons

Annons

Utbildning och forskning är av central betydelse för tillväxt och utveckling och för att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Vi vet till exempel att behoven av mer personal inom välfärden ökar i takt med en ökande andel äldre. Vi ser också ett stort intresse för gröna industrietableringar i norra Sverige där det efterfrågas fler människor att anställa och nya kompetenser. För att det ska finnas högkvalitativ utbildning i hela landet krävs dock tillgång till forskningskompetenta lärare.

I dag får de sex nya universiteten endast åtta procent av de sammantagna forskningsanslagen samtidigt som de utbildar 30 procent av alla lärare, sjuksköterskor och psykologer i riket. Det är orimligt. Fördelningen av statliga forskningsmedel har alltför länge missgynnat nya universitet och i dag finns en oro hos Mittuniversitetets ledning att anslagen ska minska ytterligare. Det vore fel väg att gå.

På Mittuniversitetet finns världsunik forskning som ofta görs i samarbete med näringslivet och skapar direkt nytta i vår region. Det finns en vana av att anpassa utbildningsutbud och forskning utifrån regionala behov och utmaningar, vilket är viktigt, och det är ett känt faktum att de nya universiteten snabbt ställer om utifrån studenternas behov genom att använda digitaliseringens möjligheter. Det möjliggör för många som bor långt ifrån ett campus att börja studera.

Annons

Hur är det då med påståendet att det produceras sämre forskning på de nya universiteten? Vi hävdar motsatsen och konstaterar att Mittuniversitetet har en större andel högciterade publikationer än Umeå universitet och ligger på ungefär samma nivå som Uppsala universitet. Däremot är volymen från Mittuniversitetet klart mindre, men det beror också på att man får mindre anslag.

Annons

Utifrån en sammanställning av Vetenskapsrådets statistik över andelen högciterade forskningspublikationer i relation till Universitetskanslersämbetets statistik på antalet publicerade artiklar och lärosätenas intäkter framgår det med all tydlighet att de nya universiteten levererar mer resultat med de färre resurser som de får.

I stället för att försämra villkoren för de nya universiteten är det alltså klokare att satsa MER resurser här. Det är så tillväxt skapas i hela landet och det är så Sverige stärks som kunskapsnation!

Stefan Dalin (S), ordförande för Sundsvallsregionen bestående av Hudiksvall, Härnösand, Nordanstig, Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner samt kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun

Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande Sundsvalls kommun

Niklas Daoson (S), kommunstyrelsens ordförande Östersunds kommun

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här!

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan