Annons

Annons

Annons

Debatt
Västernorrland behöver fler distriktsläkare

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det krävs en omfattande utbyggnad av primärvården de närmaste åren. I Västernorrland behöver antalet distriktsläkare på vård- och hälsocentralerna mer än dubbleras. Först då når regionen Socialstyrelsens rekommendation om 1 100 invånare per heltidsarbetande specialistläkare i allmänmedicin.

Vi uppmanar härmed er, regionpolitiker i Västernorrland, att visa att ni prioriterar primärvården, skriver debattförfattarna.

Bild: Bertil Ericson/TT

Läkare i Västernorrland har den högsta arbetsbördan i hela Sverige. Här ligger snittet på hela 2 700 invånare per distriktsläkare. Det visar Läkarförbundets uträkning utifrån Vårdkompetensrådets senaste inventering.

Annons

För en välfungerande vård krävs att alla regionens invånare har möjlighet att välja en fast läkare. Den fasta läkaren måste också ha ett rimligt antal patienter. Då ges läkaren förutsättningar att upptäcka allvarliga diagnoser i tid, förebygga ohälsa och fungera som ett tryggt nav för sina patienter. Det skulle minska behovet av akutsjukvård och sjukhusinläggningar och spara skattepengar, på sikt.

Annons

De svårast sjuka patienterna och deras anhöriga drabbas hårdast av bristen på läkare. Patienter med kroniska åkommor och funktionsnedsättningar tvingas koordinera sin egen vård och gång på gång upprepa sin sjukdomshistoria inför nya läkare. Ordspråket ”Man måste vara frisk för att kunna vara sjuk” är tyvärr lika sorgligt som sant.

Situationen är mycket allvarlig. I närvårdsområde Väst, Sollefteå och Kramfors, saknar vårdcentraler helt fast anställda specialister i allmänmedicin. Det har de gjort länge. Andra jämförbara regioner har vänt sina problem till framgång genom politiska beslut om ett begränsat antal patienter per läkare. Jämtland har beslutat om 1 250. Norrbotten avser följa Socialstyrelsens rekommendation om 1 100, liksom också andra regioner i landet fattat beslut om.

I Västernorrland är en arbetsgrupp tillsatt, men inget beslut är fattat. I väntan på politiskt beslut lämnar primärvårdens personal i regionen dagligen besked till patienter om att telefonkön är full och att det inte finns några läkartider. Distriktssköterskor har knäna fulla med patienter som behöver bedömas, men inga läkare att boka in dem på.

Annons

Vi uppmanar härmed er, regionpolitiker i Västernorrland, att visa att ni prioriterar primärvården. Ni behöver besluta om målet 1 100 invånare per distriktsläkare. Fattas inget beslut riskerar Västernorrland att tappa distriktsläkare till förmån för de regioner som går före i fastläkarfrågan, med en än mer otillgänglig vård som resultat. En vård som inte kan erbjuda kontinuitet och trygghet.

Annons

Regionpolitiker – vad är det som dröjer?

Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige 

Marina Tuutma, Svenska Distriktsläkarföreningen

Andreas Koro, ordförande Ångermanlands läkarförening

Vilhelm Sjögren, ordförande Medelpads läkarförening

Vega Näsström, ordförande Funktionsrätt Västernorrland

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här!

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan