Annons

Annons

Annons

Debatt
SJVP:s vindkraftsmotstånd äventyrar det regionala utvecklingsarbetet

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Med anledning av Robert Thunfors (SJVP) insändare "'Statsvetare' ser inte regionens möjligheter i vindkraftsfrågan", i ST 12/1.

Det är en sak att ha olika uppfattningar när det gäller vindkraftsfrågan och Sjukvårdspartiets motstånd är tydligt. Men att ge en direkt felaktig bild av regionens roll är att blunda för vad Region Västernorrlands viktiga uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig myndighet i Västernorrland faktiskt innebär, skriver debattförfattarna.

Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Det är en sak att ha olika uppfattningar när det gäller vindkraftsfrågan och Sjukvårdspartiets motstånd är tydligt. Men att ge en direkt felaktig bild av regionens roll är att blunda för vad Region Västernorrlands viktiga uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig myndighet i Västernorrland faktiskt innebär.

Annons

Regionerna har övertagit det regionala utvecklingsansvaret. Men detta innefattar inte regional planering vad gäller mark- och vattenområden eller bebyggelse i Västernorrland. Regional fysisk planering gäller i dag endast Stockholm, Skåne och Halland. För övriga län krävs en ansökan till regeringen. En sådan ansökan i Västernorrland skulle behöva förankras väl med berörda kommuner. När en region har ansvaret för den regionala planeringen ska den förhålla sig till mellankommunala, regionala och mellanregionala frågor och förändrar därför inte förhållandet mellan region och kommun. Kommunerna ansvarar då fortfarande för planläggningen av mark- och vattenområden inom sina geografiska gränser, exempelvis gällande vindkraft.

Annons

Ett viktigt uppdrag inom det regionala utvecklingsansvaret är att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS). Enligt lagen om regionalt utvecklingsarbete ska RUS tas fram i samverkan med berörda kommuner, myndigheter och näringslivet. Region Västernorrland som organisation samordnar därför framtagandet, det vill säga tar inte fram den själv. För ett genomförande av den regionala utvecklingsstrategin i Västernorrland är det avgörande att alla länets aktörer känner ägandeskap för RUS och ser RUS som den gemensamma målbilden. Det är i det sammanhanget inte lämpligt att regionens politiker själva gör ändringar i den regionala utvecklingsstrategin utan att väl förankra detta med övriga aktörer i länet. Det skulle äventyra hela samarbetet för en hållbar regional utveckling i Västernorrland.

Annons

Till sist. Sjukvårdspartiets utgångspunkt är såväl anmärkningsvärd som ologisk och i högsta graden oroande, när oppositionsrådet Robert Thunfors har för avsikt att inte dela ut regionala EU-medel och de statliga medel som Region Västernorrland har till förfogande till vare sig länets kommuner för innovativa projekt eller till investeringar av expansiva företag i länet om de samtidigt planerar för vindkraft! En sådan drastisk åtgärd skulle sakna motstycke.

Jonny Lundin (C), ordförande, regionala utvecklingsnämnden Region Västernorrland

Sara Nylund (S), 1:e vice ordförande, regionala utvecklingsnämnden Region Västernorrland

Oskar Andersson (M), ledamot, regionala utvecklingsnämnden Region Västernorrland

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här!

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan