Annons

Annons

Annons

Debatt
Vi vill se 1 000 nya campusplatser vid Miun – för ett starkare län

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För Region Västernorrland är samarbetet med Mittuniversitetet viktigare än någonsin. Genom universitetet får regionen en närhet till högre utbildning och forskning, årligen nya länsinvånare och här läggs inte minst grunden för nya innovationer och samarbeten med länets näringsliv. Under den kommande mandatperioden vill vi i den politiska majoriteten i Region Västernorrland därför stärka vårt redan nu breda samarbete med Mittuniversitetet.

Vi i majoriteten vill att antalet campusbundna utbildningsplatser utökas med 1 000 studenter och att universitetets roll i det livslånga lärandet stärks, skriver debattförfattarna.

Bild: Pontus Hellsén

I Västernorrland ligger arbetslösheten på drygt åtta procent, vilket är i nivå med riket i stort. Samtidigt har länet en mycket stor kompetensbrist inom flera områden. Vi behöver ta vara på kompetensen hos alla människor i hela länet.

Annons

Annons

Västernorrlands befolkningsutveckling pekar tyvärr åt fel håll och för att klara välfärdens utmaningar med en åldrande befolkning och färre personer i arbetsför ålder så behövs en ökad inflyttning och här har Mittuniversitetet en viktig roll. Genom ett breddat samarbete med regionens arbetsgivare kan man bättre rusta de arbetssökande och fler kan komma i arbete.

Vi i majoriteten vill att antalet campusbundna utbildningsplatser utökas med 1 000 studenter och att universitetets roll i det livslånga lärandet stärks. Det skulle på sikt förbättra kompetensförsörjningen i hela länet men också bidra till vidare forskning och utveckling i Västernorrland.

Det sker mycket spännande utveckling i Västernorrland och vi är en del av den gröna nyindustrialiseringen i norra Sverige, exempelvis har det första fartyget skickats i väg från Sundsvall med återvunna kläder och ingen har väl missat diskussionerna om produktion av vätgas i Ånge och miljövänligt flygbränsle i Sollefteå eller en eventuell batterifabrik i Timrå. Här har Mittuniversitetet stora möjligheter att kunna bidra med både forskning och kompetensförsörjning.

För oss i majoriteten är det oerhört viktigt att Mittuniversitetet finns och att man behåller sin status som universitet. Strax innan årsskiftet skrev Region Västernorrland under ett samverkansavtal med Mittuniversitetet i linje med den regionala utvecklingsstrategin. En nystart som är en god grund men vi vill fördjupa, stärka och bredda samarbetet ytterligare.

Annons

Annons

Vi hoppas nu under den kommande mandatperioden kunna inleda fler samarbeten med universitetet där vi tillsammans kan stärka hela länet med mer kompetens, fler studenter och fler arbetstillfällen. Där 1 000 nya campusplatser vid Mittuniversitetet bara är en början!

Jonny Lundin (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden

Sara Nylund (S), 1:e vice ordförande regionala utvecklingsnämnden

Oskar Andersson (M), ledamot regionala utvecklingsnämnden

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här!

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan