Annons

Annons

Annons

Debatt
Skyborns projekt är meningslöst för Norrland – och Sverige

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I Sundsvalls Tidning den 10 januari 2023: Det multinationella bolaget Skyborn Renewables vill placera 256 vindkraftverk (VKV), 370 meter höga, 60 kilometer från kusten, årlig elproduktion på 15 TWh, motsvarar 10 procent av Sveriges hela elförbrukning år 2021. Ytterligare sju stora vindkraftsprojekt på sammanlagt 38,5 TWh, motsvarande ytterligare 657, summa 913 stycken 370 meter höga VKV på kuststräckan Brämön–Gävlebukten, produktion ungefär 26 procent av landets elförbrukning 2021.

Sundsvall och södra Norrland har inget behov av mer vindkraft. Merparten av den vindel som redan produceras här exporteras, skriver Mats Lundberg.

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Annons

Annons

Skyborns svenske vd Olle Hedberg: Anläggningen ska förse de planerade elkrävande inverteringarna i övre Norrland med el.

De ny projekten (LKAB koldioxidfri järnsvamp och koldioxidfri stålproduktion) kommer att förbruka lika mycket el som all befintlig vattenkraft i Norrland. Sundsvall och södra Norrland har inget behov av mer vindkraft. Merparten av den vindel som redan produceras här exporteras. LKAB ligger 800 kilometer norr om Sundsvall. Vindel uppfyller inte kraven på elteknisk kvalitet och kan inte överföras långa sträckor utan stora förluster av överföringskapacitet i stamnätet – minst 20 procent.

Stamnätet till södra Sverige är redan fullt utnyttjat. Projekten i övre Norrland är processindustrier. De behöver oavbruten leverans av el dygnet runt hela året. Det behovet kan vindkraft inte tillgodose. Lagring av el i batterier som reservkraft är orealistiskt för de stora behov av effekt som det är fråga om. Alltså måste reservkraft byggas ut i samma mängd som vindkraft, för annars blir det stopp i produktionen när det inte blåser. Rätteligen borde det vara Skyborn som finansierar reservkraften.

Södra Sverige är inte heller en tillgänglig marknad eftersom överföringskapacitet i stamnätet är helt utnyttjad och mer vindel skulle minska överföringskapaciteten. Mycket vindel med företräde i elnäten medför att all annan elproduktion blir väderberoende, oplanerad, ryckig och marknadspriset växlande från dag till dag. Alla elproducenterna måste skapa lönsamhet under kaotiskt och osäkra förhållanden. Elpriserna måste höjas till en nivå som säkrar överlevnaden. De priserna måste elkonsumenterna betala vare sig de vill eller inte. Här har vi den kanske sämsta effekten på Sveriges, företagens och medborgarnas ekonomier, som utbygganden av vindkraft har medfört och som kommer att förstärkas i takt med att fler VKV byggs. Facit finns i Tyskland.

Annons

Annons

Ett antal stora vindkraftsföretag planerar för att bygga flera tusen VKV till havs längs Sveriges kuster och att framställa vätgas på plats och leda gasen i ledningar på havsbottnen till Tyskland i första hand. Där är priset som högst i Europa.

Projektet, ”the Baltic Sea Hydrogen Collector” (BHC), är en storskalig infrastruktur för uppsamling och distribution av ”grön” vätgas i en pipeline mellan Finland, Åland, Sverige, Danmark och Tyskland. Skulle det bli någon vätgas eller el över för Sveriges behov blir det till kontinentala priser och oersättliga skador på miljön. Skyborns projekt är meningslöst för Norrland och Sverige.

Mats Lundberg

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här!

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan