Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
Sundsvalls kommun är inte korrupt – vi agerar kraftfullt

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi förstår att den senaste tidens rapportering i Sundsvalls Tidning väcker starka känslor. Det gör det hos oss också. Det är så klart inte acceptabelt att använda kommunens resurser för egen vinning eller att inte följa regler. Vi är trygga med att de flesta av våra fantastiska medarbetare varje dag gör allt för Sundsvalls invånare och följer de regler som finns. Samtidigt är vi fullt medvetna om att i en organisation med cirka 8 000 anställda och 370 chefer är det omöjligt att helt skydda sig från att enskilda gör övertramp eller utnyttjar systemet. Vi har ett ständigt pågående arbete med att såväl förebygga som kontrollera och agera för att göra det svårare att utnyttja systemen.

Annons

Invånarna i Sundsvalls kommun ska känna att alla medarbetare och folkvalda dagligen arbetar för deras bästa. Vi kan inte lova att det aldrig kommer att begås fel. Men en sak kan vi lova. Vi ska göra allt för att förebygga, kontrollera, på olika sätt fortsätta hålla frågan levande och agera, skriver debattförfattarna.

Bild: Katarina Vikström

Annons

Med politisk enighet har ett flertal beslut fattats för att stärka det korruptionsförebyggande arbetet i Sundsvall de senaste åren. Det resulterade i ett uppdrag som gavs till kommunstyrelsekontoret med flera åtgärder att arbeta vidare med. Bland annat beslutades att se över riktlinjer mot mutor, att utveckla den interna kontrollen och att ge Stadsbacken AB i uppdrag att ta fram reviderade riktlinjer för sponsring. En uppdaterad version av riktlinjen om mutor och otillbörlig påverkan fastställdes i politisk enighet av kommunstyrelsen i april 2022.

Sundsvalls kommun ska ha en öppen kultur där alla medarbetare vet hur de kan informera om saker de inte upplever är okej, via sin chef, sin chefs chef eller via visselblåsarfunktionen. I visselblåsarfunktionen kan personer slå larm, utifrån konkreta fakta, om misstänkt korruption, oegentligheter eller allvarliga missförhållanden inom Sundsvalls kommunkoncern. Visselblåsarfunktionen genomgår nu en genomlysning utifrån förändringar i lagstiftning som ger stärkt sekretesskydd för dig som lämnar uppgifter.

När det gäller Drakfastigheter som nämnts på nyhetsplats så har stora förändringar genomförts de senaste åren, på uppdrag av kommundirektören. Förändringar i organisation och ledarskap parallellt med att nya rutiner införts, bland annat kopplat till inköpsprocessen. Det arbetet ska fortsätta utifrån en särskild revisionsgranskning som genomfördes under förra året.

Annons

Annons

När avslöjandet om missbruk av kommunens bilar inom Servicecenter blev känt agerade vi inom de ramar och mandat vi hade gentemot de inblandade. Vi har i kölvattnet av detta startat upp ett arbete med att ta fram nya riktlinjer och rutiner för att förbygga att det händer igen och går även igenom fler körjournaler.

Vi har agerat, vi agerar och vi kommer fortsätta agera. Vi är inte heller rädda att ta tuffa beslut när det behövs, vilket vi också har gjort under de senaste åren. Invånarna i Sundsvalls kommun ska känna att alla medarbetare och folkvalda dagligen arbetar för deras bästa. Vi kan inte lova att det aldrig kommer att begås fel. Men en sak kan vi lova. Vi ska göra allt för att förebygga, kontrollera, på olika sätt fortsätta hålla frågan levande och agera.

Bodil Hansson (S), kommunstyrelsen ordförande

Niklas Säwén (S), kommunstyrelsen vice ordförande

Jonas Walker, kommundirektör

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan